Třebenice

Dlažkovická, Jiráskova, Loucká, Paříkovo náměstí

Pomník legionářům

Autor: Milan Lašťovka, 11.08.2013
Umístění: Třebenice, Paříkovo náměstí, u kostela
Nápis:
NA POČEST A PAMÁTKU
DOBROVOLNÍKŮM
BOJUJÍCÍM
V ČS. LEGIÍCH
VĚRNI ZŮSTANEME!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka