Kladno

Kenotaf rodina Taussigova

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, napravo od stromové aleje z pohledu od malé obřadní síně
Nápis:
pan
Otta Taussig
nar. 16./X. 1900 zahynul v r. 1945

JANA TAUSSIGOVÁ
* 6.7.1905
HELENKA TAUSSIGOVÁ
* 26.10.1931
KAREL TAUSSIG
* 18.7.1934
zahynuli v r. 1944
Poznámka:

Rodina Taussigova žila od 30. let 20. století v Kročehlavech (dnes jedna z městských částí Kladna) v domě čp. 290. Otec Otta Taussig byl řezníkem, jeho žena Jana byla v domácnosti. Měli 2 děti - žáka Karla Taussiga a žačku Marii Helenu Taussigovou.

Jana Taussigová
Narozena 06. 07. 1905
Poslední bydliště před deportací: Kročehlavy
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 680 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Ds, č. 881 (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Otta Taussig
Narozen 16. 10. 1900
Poslední bydliště před deportací: Kročehlavy
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 679 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Ds, č. 876 (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

zdroj:
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129372-jana-taussigova/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129490-ota-taussig/
Židovské obce na Kladensku a Slánsku (B. Rozkošná, Okresní muzeum Kladno, 2000)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-31407
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodin Kusých a Gläsnerových

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, levá část hřbitova z pohledu od malé obřadní síně, hned za řadami dětských hrobů
Nápis:
DRAHÉ PAMÁTCE OBĚTÍ OKUPACE 1939-1945

ADOLF KUSÝ s manž. RŮŽENOU
a dětmi OTAKAREM a LILOU
ARNOŠT GLÄSNER s manž. OLGOU roz. KUSOU
a dětmi EDITOU a EGONEM
BOHUMIL KUSÝ s manž. FRANTIŠKOU roz. HERRMANNOVOU
OTAKAR KUSÝ s manž. ZDEŇKOU roz. WEINSTEINOVOU
a dcerou HANIČKOU
Poznámka:

Rodina Adolfa Kusého s manželkou a 2 dětmi není v datábázi holocaust.cz ani v datábázi obětí ghetta Terezín a následných transportů obětí z českých zemí k nalezení.

Rodina Olgy Gläsnerové pravděpodobně žila před transportem do Terezína v Libochovicích. Byla součástí transportů z Kladna do Terezína v únoru 1942 a dále z Terezína do jiných táborů, kde celá rodina zahynula.

Bohumil Kusý
Narozen 29. 03. 1901
Poslední bydliště před deportací: Unhošť
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 138 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Cu, č. 983 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Františka Kusá
Narozena 03. 02. 1897
Poslední bydliště před deportací: Unhošť
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 139 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Cu, č. 984 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Otto Kusý
Narozen 21. 05. 1903
Poslední bydliště před deportací: Unhošť
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 135 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 4212 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Zdenka Kusá
Narozena 01. 05. 1901
Poslední bydliště před deportací: Unhošť
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 136 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 4213 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Hana Kusá
Narozena 24. 01. 1932
Poslední bydliště před deportací: Unhošť
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 137 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 4214 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43066
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Taussigova

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, v pravém kraji hřbitova, asi 2. řada náhrobků zprava směrem od malé obřadní síně

Nápis:
EMILIE TAUSSIGOVÁ
OTTO TAUSSIG
BEDŘICH TAUSSIG
OBĚTI NACISMU.
Poznámka:

Emilie Taussigová
Narozena 11. 02. 1869
Poslední bydliště před deportací: Kladno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 779 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Bv, č. 371 (15. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zahynula

- + 26.10.1942 ve vyhlazovacím táboře Treblinka

Otakar Taussig
Narozen 03. 11. 1887
Poslední bydliště před deportací: Kladno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Y, č. 39 (22. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Aa, č. 444 (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul

Bedřich Taussig
Narozen 16. 07. 1891
Poslední bydliště před deportací: Svatá Máří Magdalena
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Třeboň
Transport Akb, č. 811 (18. 04. 1942, České Budějovice -> Terezín)
Transport Aq, č. 389 (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul

zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129296-emilie-taussigova/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129492-otakar-taussig/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129248-bedrich-taussig/
Židovské obce na Kladensku a Slánsku (B. Rozkošná, Okresní muzeum Kladno, 2000)
Cesta bez návratu (o kladenské židovské obci, PaedDr. Irena Veverková, 2010)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43061
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Guthova

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, v části hřbitova za malou obřadní síní, přibližně ve středu 3. řady náhrobků zprava

Nápis:
EMILIE GUTHOVÁ
PAVEL GUTH
RUDA GUTH
OBĚTI NACISMU
Poznámka:

Emilie Guthová
nar.: 11. 8.1863 jako Emma Ledererová. Po smrti manžela vedla sama obchod na Kladně, v Rašínově ulici čp. 79.
Byla zařazena do transportu Z- Kladno dne 26.2.1942, následně do transportu Bw dne 19.10.1942 do Treblinky. Zahynula.


Pavel Guth
byl jedním ze tří synů Emilie Guthové. Vyučil se krejčím.
Narozen 11. 11. 1891
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Saalská 5
Transport Ba, č. 181 (10. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 864 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynul


Rudolf Guth
syn Pavla Gutha, narozen 3.11.1926
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Krakovská 13
Transport Ba, č. 190 (10. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 866 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynul


zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91281-pavel-guth/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91289-rudolf-guth/
Cesta bez návratu (o kladenské židovské obci, PaedDr. Irena Veverková, 2010)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43064
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Reimannova, Taussigova a Žofie Šulcová

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, v levé přední části hřbitova ve směru od malé obřadní síně

Nápis:
ARNOŠT REIMANN
nar. 13. 12. 1882
OLGA REIMANNOVÁ
nar. 14. 1. 1881
JUDr. KAREL REIMANN
nar. 4. 1. 1906
ŽOFIE ŠULCOVÁ
roz. REIMANNOVÁ nar. 22. 5. 1909
VLASTA REIMANNOVÁ
nar. 19. 12. 1910

MARIE REIMANNOVÁ
roz. LEDEREROVÁ
RICHARD TAUSSIG
nar. 22. 10. 1889
MARTA TAUSSIGOVÁ
nar. 4. 8. 1885
ANNA TAUSSIGOVÁ
nar. 20. 5. 1923
EVA TAUSSIGOVÁ
nar. 1. 7. 1926

Vzpomínáme našich drahých odvlečených umučených v roce 1942.
Poznámka:

Arnošt Reimann
Narozen 13. 12. 1881
Poslední bydliště před deportací: Velké Přítočno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 743 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Ab, č. 611 (17. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynul

Olga Reimannová
Narozena 14. 01. 1881
Poslední bydliště před deportací: Velké Přítočno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Z, č. 744 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Ab, č. 612 (17. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynula

JUDr. Karel Reimann
Narozen 04. 01. 1907
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Ruská 48
Transport Au 1, č. 63 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport By, č. 564 (26. 10. 1942, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Žofie Šulcová
Narozena 03. 05. 1910
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, Ruská 48
Transport Au 1, č. 66 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Zahynula 20. 05. 1944 Terezín

Vlasta Reimannová
Narozena 18.12.1911
Byla součástí transportu označeného Au 1 z Prahy do Terezína dne 15. 5.1942.
Měla transportní číslo 65.
1.9.1942 byla dále odvezena transportem označeným Be do konc. tábora Raasika.
Zde zahynula.

Marie Reimannová
Narozena 10. 02. 1887
Poslední bydliště před deportací: Velké Přítočno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Unhošť
Transport Y, č. 443 (22. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Ab, č. 925 (17. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynula

Richard Taussig
Narozen 24. 10. 1889
Poslední bydliště před deportací: Kladno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 783 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 2843 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Marta Taussigová
Narozena 04. 08. 1895
Poslední bydliště před deportací: Kladno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 782 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 2842 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Anna Taussigová
Narozena 20. 05. 1923
Poslední bydliště před deportací: Kladno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 781 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 2839 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Eva Taussigová
Narozena 01. 07. 1926
Poslední bydliště před deportací: Kladno
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kladno
Transport Z, č. 780 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dm, č. 2841 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula


zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117270-arnost-reimann/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117306-olga-reimannova/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117294-karel-reimann/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117302-marie-reimannova/
http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/detail.php?table=ghetto&col=id&value=1761761
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/128931-zofie-sulcova/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129524-richard-taussig/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129462-marta-taussigova/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129228-anna-taussigova/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/129307-eva-taussigova/
Cesta bez návratu (o kladenské židovské obci, PaedDr. Irena Veverková, 2010)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Hermannova

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, v pravé zadní části hřbitova cca 4. řada náhrobků zprava
Nápis:
PAMÁTCE MÝCH DRAHÝCH RODIČŮ
KARLA A HEDVIKY
HERMANNOVÝCH
A DRAHÝCH SESTER
ELLY GRÜMBERGEROVÉ
SE SYNEM PETREM
EDITTY PORGESOVÉ
UMUČENÝCH V OSVĚTIMI
V ROCE 1944
Poznámka:

Karel Hermann:
*20.11.1879 +18.5.1944, byl obchodníkem se střižním zbožím.
Dlouholetý člen kladenské židovské obce. V letech 1939-40 byl starostou kladenské židovské obce. Vlastnil obchod v Kladně, T. G. Masaryka čp. 104. Byl spoluvlastníkem veřejné obchodní společnosti.
Dne 12.9.1942 odvezen transportem Bg- Praha do Terezína. Následně transportem Eb dne 18.5.1944 do Osvětimi. Zahynul.

Hedvika Hermannová:
*17.2.1885 +18.5.1944, společně s manželem Karlem a dcerou Editou spoluvlastnila veřejnou obchodní společnost.
Jejím posledním bydlištěm před deportací byla Praha- Modřany. V Protektorátu byla registrována na Zbraslavi
Dne 12.9.1942 odvezena transportem Bg-Praha
(č.199) do Terezína. Následně transportem Eb (č.1234) dne 18.5.1944 do Osvětimi. Zahynula.

Eleonora Grünbergerová (roz. Hermannová):
*1910 +1944, Vystudovala v Kladně nižší reálku.
Byla odvezena transportem AV-Třebíč dne 18.5.1942 do Terezína. Následně transportem Er do Osvětimi dne 16.10.1944. Zahynula.

Petr Grünberger:
*13.4.1932 +1944, syn Eleonory Grünbergerové, před deportací měl jako poslední hlášené bydliště Třešť.
Byl odvezen transportem AV-Třebíč (č.65) dne 18.5.1942 do Terezína. Následně transportem Er (č.1432) do Osvětimi dne 16.10.1944. Zahynul.

Edita Porgesová (roz. Hermannová):
*8.7.1913 +1944, vystudovala nižší reálku v Kladně. Po studiích zapsána jako spolumajitelka Veřejné obchodní společnosti, kterou vlastnila z 1/3 společně s otcem a matkou.
Jejím posledním bydlištěm před deportací byla Praha V.
Byla odvezena transportem De-Praha (č.162) dne 5.7.1943 do Terezína a následně transportem Er (č.1498) dne 16.10.1944 do Osvětimi. Zahynula.
(zdroj: Cesta bez návratu-o kladenské židovské obci, PaedDr. Irena Veverková, 2010, http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53387
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Guthova a Frišmanova

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, prostřední část pravé poloviny hřbitova - za malou obřadní síní

Nápis:
NA PAMÁTKU NAŠICH DRAHÝCH UMUČENÝCH
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 1939-1945:

OLGA BENEŠOVÁ
ROZ. GUTHOVÁ NAR. 23.3.1889
SYN JIŘÍ NAR. 9.12.1921
LEO KAFKA
OBCHODNÍK z KLADNA
NAR. 11.8.1889
MANŽELKA ELSA ROZ. GUTHOVÁ
NAR. 18.5.1890
DCERA EVA NAR. 20.12.1926
RUDOLF GUTH
OBCHODNÍK z PRAHY NAR. 21.5.1893
MANŽELKA KLÁRA NAR. 21.9.1895
DCERA ANČA NAR. 31.8.1921
SYN JOSEF NAR. 12.4.1925

JŮLA HYBŠ
OBCHODNÍK z KOLÍNA NAR. 4.11.1895
MANŽELKA MARIE ROZ. GUTHOVÁ
NAR. 24.11.1896
ALFRÉD FRIŠMAN
OBCHODNÍK z KLADNA
NAR. 20.6.1871
MANŽELKA MATYLDA ROZ. ROTOVÁ
NAR. 26.7.1878

EMIL GUTH
*16.3.1894 +16.1.1962
Poznámka:

Olga Benešová:
Její poslední registrovanou adresou před deportací bylo bydliště v Unhošti. Dne 26.2.1942 byla odvezena transportem "Z" z Kladna do Terezína (pod č. 124). Následně byla součástí transportu Ab (č.433) na trase Terezín-Izbica dne 17.3.1942.
Zahynula.

Jiří Beneš:
Jeho poslední registrovanou adresou před deportací, stejně jako u jeho matky Olgy, bylo bydliště v Unhošti. Dne 26.2.1942 byl odvezen transportem "Z" z Kladna do Terezína (pod č. 125). Následně byl součástí transportu Ab (č.434) na trase Terezín-Izbica dne 17.3.1942.
Zahynul

Leo Kafka:
byl obchodníkem v Kladně na Masarykově třídě čp. 765.
Odvezen transportem Cv 6.3.1943 z Prahy do Terezína (transp. číslo 951). Následně byl transportován pod označením Dl dne 6.9.1943 z Terezína do Osvětimi (transp. číslo 898). Zahynul.

Eliška Kafková:
Byla dámskou krejčovou a obchodnicí s dámskou konfekcí.
Jejím posledním bydlištěm bylo Kladno-Kročehlavy.
V Protektorátu registrována na adrese: Praha XII, Mánesova 29. Odvezena transportem Ca 24.10.1942 z Prahy do Terezína (transp. číslo 46). Následně byla transportována pod označením Dl dne 6.9.1943 z Terezína do Osvětimi (transp. číslo 896). Zahynula.

Eva Kafková:
Byla studentkou. Jejím posledním bydlištěm bylo Kladno-Kročehlavy. V Protektorátu registrována na adrese: Kladno. Odvezena transportem Ca 24.10.1942 z Prahy do Terezína (transp. číslo 47). Následně byla transportována pod označením Dl dne 6.9.1943 z Terezína do Osvětimi (transp. číslo 897). Zahynula.

Rudolf Guth:
Jeho posledním bydlištěm před deportací byla Praha I. V Protektorátu registrován na adrese: Praha I, U Milosrdných 4. Odvezen transportem At dne 7.5.1942 z Prahy do Terezína (transp. číslo 879). Následně byl transportován pod označením Ax dne 9.5.1942 z Terezína do Sobibór, Ossowa (transp. číslo 988). Zahynul.

Klára Guthová:
Byla obchodnicí v Kladně. Vlastnila obchod se smíšeným zbožím a potravinami čp. 500.
Jejím posledním bydlištěm před deportací byla Praha I. V Protektorátu registrována na adrese: Praha I, U Milosrdných 4. Odvezena transportem At dne 7.5.1942 z Prahy do Terezína (transp. číslo 880). Následně byla transportována pod označením Ax dne 9.5.1942 z Terezína do Sobibór, Ossowa (transp. číslo 989). Zahynula.

Anna Guthová:
Odvezena transportem At dne 7.5.1942 z Prahy do Terezína (transp. číslo 882). Následně byla transportována pod označením Ax dne 9.5.1942 z Terezína do Sobibór, Ossowa (transp. číslo 991). Zahynula.

Josef Guth:
Jeho posledním bydlištěm před deportací byla Praha I. V Protektorátu registrován na adrese: Praha I, U Milosrdných 4. Odvezen transportem At dne 7.5.1942 z Prahy do Terezína (transp. číslo 881). Následně byl transportován pod označením Ax dne 9.5.1942 z Terezína do Sobibór, Ossowa (transp. číslo 990). Zahynul 24.09.1942-Majdanek.

Julius Hübsch:
Jeho posledním bydlištěm před deportací byl Kolín.
Odvezen transportem AAd dne 13.6.1942 z Kolína do Terezína (transp. číslo 101). Následně byl transportován pod označením Eb dne 18.5.1944 z Terezína do Osvětimi (transp. číslo 1022). Zahynul.

Marie Hübschová (roz. Guthová):
Dne 22.9.1925 se provdala do Roudnice.
Odvezena transportem AAd dne 13.6.1942 z Kolína do Terezína (transp. číslo 102). Následně byla transportována pod označením Eb dne 18.5.1944 z Terezína do Osvětimi (transp. číslo 1023). Zahynula.

Alfred Frischmann:
Dne 26.2.1942 byl odvezen transportem "Z" z Kladna do Terezína (pod č. 121). Následně byl součástí transportu Bv (č.354) na trase Terezín-Treblinka dne 15.10.1942.
Zahynul.

Matylda Frischmannová:
Dne 26.2.1942 byl odvezena transportem "Z" z Kladna do Terezína (pod č. 120). Následně byla se svým manželem Alfredem součástí transportu Bv (č.353) na trase Terezín-Treblinka dne 15.10.1942.
Zahynula.

Emil Guth:
Byl kladenským obchodníkem, výrobcem prádla a výrobcem dámské a pánské konfekce. Ženatý s manželkou Marií.
Manželka byla árijka. Byl odvezen transportem AE2 dne 4.2.1945 z Prahy do Terezína (č.v transp.708). V Terezíně se dočkal osvobození. Přežil.
(zdroje: Cesta bez návratu - o kladenské židovské obci, PaedDr. Irena Veverková, 2010, http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/, http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina