Kladno

Hrob Vlastimil Novák

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
major VLASTIMIL NOVÁK
* 30.7.1932 + 1.7.2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
Na levé desce:
1945
ZA OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI,
ZA NOVÝ A RADOSTNÝ
NÁŠ ŽIVOT,
JSME VDĚČNI
NAŠÍ OSVOBODITELCE
SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ.

Na pravé desce:
1945
ЗA OCBOБOЖДEHИE
HAШEЙ POДИHЫ
ЗA HOBУЮ
PAДOCTHУЮ ЖИЗHЬ
MЫ БЛAГOДAPИM HAШУ
OCBOБOДИTEЛЬHИЦУ
COBETCКУЮ APMИЮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03337
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Antonín Souček

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
ANTONÍN SOUČEK
rtm. školy O.P.L. děl. pl. 151
+ 15.VII.1932 v Jugoslávii
ve stáří 34 roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jan Suchý a kenotaf František Suchý

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
JAN SUCHÝ
TECHNICKÝ ÚŘEDNÍK
ŽELEZÁREN KLADNO,
* 18.11.1894. + 19.12.1917,
ve vojen. nemoc. v Brucku n./M.
při vykonávání vojenské
povinnosti u 28. pěš. pluk.
exhumován a převezen do
svého rodiště, kterého jsa
oplakáván rodiči, bratrem
a příbuznými více nespatří.

FRANTIŠEK SUCHÝ
ASSISTENT MED. DROGUERIE
* 23.7.1896, 15.6.1918
těžce raněn a nezvěstný
z Italského bojiště.
BUDIŽ TI CIZÍ ZEMĚ LEHKÁ.

Opustili Jste zdrávi svůj
rodný kryj v mladistvém
věku, do kterého Jste se
více nevrátili, byvše vyrváni
krutým osudem světové
války těm, kteří Vás znali a
milovali, nedočkavše se
splnění svých tužeb
a vráceni nám
co chladné mrtvoly.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Václav Poříz

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
VÁCLAV
POŘÍZ
* 2.2.1884 + 7.8.1936
FRANC. LEGIONÁŘ
Poznámka:

Poříz Václav, nar. 2.2.1884 (3.2.1884), Sloupno okr. Nový Bydžov, bydliště Sloupno, Kladno, okr. Nový Bydžov, Kladno. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 27.3.1915, Rybnice. Do čs legií v Rusku se přihlásil 7.7.1917, zařazen jako vojín k záložnímu praporu. Dnem 7.3.1918 zařazen jako vojín k 22. střeleckému pluku čs legií ve Francii. Demobilizován 9.5.1919.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'13.73'' E14°6'9.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Richard Kopecký

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
RICHARD
KOPECKÝ
DESÁTNÍK PĚŠÍHO PLUKU Č. 17.
V TRENČÍNĚ,
* 29. dubna 1903., + 15. srpna 1925.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jaroslav Machan

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
JAROSLAV MACHAN
desátník 1. pl. N.S.G.
zemřel tragickou smrtí 28/X. 1945 ve věku 20 let.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Kloz

Autor: Jiří Suchomel, 18.11.2015
Umístění: Kladno, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KLOZ
*19.5.1905 +13.6.1945
Poznámka:

František Kloz byl legendární fotbalista, patří mezi nejlepší naší historie, a zároveň je nejlepším fotbalistou klubu SK Kladno, na jeho počest je pojmenován zdejší fotbalový stadion. František Kloz byl zraněn v boji proti německým okupantům na konci 2. světové války o muniční sklad u Hříškova u Loun. Těmto zraněním podlehl.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Karel Löwy

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov, v přední části hřbitova nalevo od obřadní síně
Nápis:
KAREL LÖWY
ČS. ZAHRANIČNÍ VOJÁK
NAR. 9.9.1905 ZEMŘ. 21.8.1979
Poznámka:

Osobní číslo: Z; Z-10.501.254
Národnost: česká
Místo narození: Hnidousy (tehdejší okres Slaný)
Datum a místo odvodu: 27.08.1941, Střední Východ; Haifa
(zdroj: databáze VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'18.1'' E14°6'25.15'' (střed židovského hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Josef Stein

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno - za obřadní síní na konci předposlední řady náhrobků
Nápis:
Zde odpočívá náš
drahý milovaný syn a bratr
JOSEF STEIN
jednoroční desátník
nar. 10. června 1886
zemř. 13. října 1918
při konání vojenské
povinnosti

Spi sladce v hrobě
drahý synu milený,
naše láska k tobě neuvadne;
třeba žes byl pod zemí.
J. MAJER.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-42775
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina