Šenov

Hrob Antonín Škapa

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2018
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
ŠKAPA
Z VÁCLAVOVIC
* 20. III. 1895 + 16. VIII. 1923
Poznámka:

Antonín Škapa po obecné škole pracoval jako dělník. Vojenskou službu zahájil dne 15.4.1915. Zajat byl jako vojín 5. praporu polních myslivců dne u 1.7.1917 u Zborova. Do čs. armády se přihlásil dne 28.8.1917 v Samarské oblasti. Byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 13.12.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'19.26'' E18°22'7.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Lucuk

Autor: Marek Skýpala, 27.09.2020
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF * 14.3.1914 + 6.1.1994
Poznámka:

Josef Lucuk se narodil v rodině volyňských Čechů v obci Svatá v Rovenské oblasti. Na Volyni se vyučil cukrářem a tam i pracoval. Oženil se ve 25 letech se Žofii Dombrowskou, která utíkala z Polska před německou okupací a našla útočiště právě na Svaté. V roce 1944 se přihlásil do československé armády, kde byl vycvičen jako spojař. Zůčastnil se i bojů na Dukle a při osvobozování Československa byl několikrát vyznamenán i povýšen. Po válce odešel z armády jako rotmistr a již zůstal v Československu. V roce 1949 po komunistickém převratu mu bylo podnikání zkonfiskováno a byl odsouzen. Po odstěhování rodiny do Ostravy mu byl trest překvalifikován na podmínečný s tím, že bude pracovat jako dělník na budování socialismu. Žil u Havířova.
(zdroj: www.volynaci.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.45'' E18°22'12.72''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Slíva

Autor: Marek Skýpala, 27.09.2020
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN SLÍVA
* 14.5.1896 + 22.7.1974
Poznámka:

Antonín Slíva se narodil v Šenově. Po obecné škole pracoval jako krejčí. Zajat byl jako vojín 15. zeměbraneckého pěšího pluku dne 17.5.1916 u Retkova. Do čs. vojska byl zařazen dne 15.4.1918 po přihlášení v Caricynu. Nastoupil k 9. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 14.8.1920 jako vojín týlu 3. divize.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.79'' E18°22'13.31''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ludvík Tvrdý

Autor: Marek Skýpala, 27.09.2020
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
LUDVÍK TVRDÝ
* 13.8.1901 + 22.1.1989
Poznámka:

Ludvík Tvrdý se narodil v Dolních Domaslavicích. Od roku 1916 pracoval ve Vítkovických železárnách. Od roku 1921 byl členem KSČ. V letech 1922 - 1924 vykonával vojenskou službu u Pěšího pluku 38 v Praze. Dosáhl hodnosti četaře. Po vojně žil v Šenově, kde byl nadále aktivní v KSČ. Za války se podílel na ilegální práci a byl odsouzen na 2,5 roku káznice. Trest vykonal v Ratiboři, na Mírově, ve Vratislavi a Varnsdorfu. Po válce byl velmi aktivním funkcionářem KSČ a Národní fronty v Šenově.
(zdroj: TVRDÝ L.: 700 let Šenova. Šenov 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'17.31'' E18°22'12.31''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Jindřich Zegzulka

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2018
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU
NA NAŠEHO NEZAPOMENUTELNÉHO
SYNA A BRATRA
JINDŘICHA
ZEGZULKU
Z VENCLOVIC.
ČETAŘE C. A K. 31. PĚŠ. PLUKU,
KTERÝ PADL HRDINSKOU SMRTÍ
V BOJI ZA CÍSAŘE A VLAST
DNE 28. SRPNA 1914
V BYSTŘICI V RUS. POLSKU
VE VĚKU 28 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.28'' E18°22'7.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala