Přistoupim

Hrob Josef Frízek

Autor: Marek Skýpala, 28.07.2015
Umístění: Přistoupim, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF FRÍZEK
*20.X.1891 +12.II.1977
Poznámka:

Josef Frízek (jméno též ve variantách Frýze, Frizek) se narodil ve Lstiboři u Českého Brodu. Po vypuknutí 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě, a to u 36. pěšího pluku. Dne 27.5.1915 ve Sieniawě zajat ruskou armádou v hodnosti vojína. Do československých legií se přihlásil dne 24.6.1917 v Makijevce a nastoupil k 1. střeleckému pluku (ruských legií). S jednotkou se vrátil do Československa a dne 6.8.1920 byl demobilizován v hodnosti desátníka.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'22.14'' E14°52'14.83''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Bek

Autor: Marek Skýpala, 28.07.2015
Umístění: Přistoupim, obecní hřbitov
Nápis:
JEST ČESTNÉ PRO VLAST BOJOVAT
A SLADKO PRO NI UMÍRAT,
JÁ PRO NI CHTĚL VŠAK PRACOVAT
A TOUŽIL PRO NI ŽÍT.

ABITURENT REAL. GYMNASIA V Č. BRODĚ
JOSEF BEK
*8.VIII. 1923 +8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'21.03'' E14°52'16.47''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Sýkora

Autor: Marek Skýpala, 28.07.2015
Umístění: Přistoupim, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF SÝKORA
PŘISTOUPIM
*17.10.1889, PADL ZA VLAST 8.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'21.84'' E14°52'14.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Mojžíš Heks

Autor: Marek Skýpala, 01.07.2016
Umístění: Přistoupim, židovský hřbitov
Nápis:
MOJŽÍŠ HEKS
velitel Třebouleckých
a Svojšických veteránu,
zemřel 31. října 1884.
v stáří 61. roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'23.94'' E14°52'38.21''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 01.07.2016
Umístění: Přistoupim, židovský hřbitov
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

V trávníku obrubníkem vyznačené místo pohřbení, žádné další označení.
Hromadný hrob 8 vězňů z transportu smrti, který začátkem roku 1945 evakuoval vězně z východních koncentračních táborů přes Český Brod na západ. V železniční stanici v Českém Brodě byla těla těchto 8 zemřelých osob vyložena a okresní správě nařízeno je pohřbít. Okresní úřad je nechal pohřbít na židovském hřbitově v Přistoupimi.
Zdroj: Evidence VH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2106-1970
Souřadnice: N50°3'25.26'' E14°52'38.1''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Skýpala, 01.07.2016
Umístění: Přistoupim, židovský hřbitov
Nápis:
JAN ULLMANN
12.5.1913 - 27.1.1945
UMUČEN V KONC. TÁBOŘE

IN MEMORIAM

MAX KIŠER
SLÁVA KIŠER
MARKÉTA KIŠEROVÁ
ZDEŇKA KIŠEROVÁ
ARTUR BERGLER
ELSA BERGLEROVÁ
RUDOLF BERGLER

UMUČENI V KONC. TÁBOŘE
Poznámka:

Ullman Jan: *12.5.1913. Registrace v Protektorátu: Praha XII, Schwerinova 172.Transport J, č. 610, 04.12.1941, Praha – Terezín. Transport Ek, č. 2489 28.09.1944, Terezín - Osvětim. +27.1.1945 Dachau.
Kischer (Kišer) Max: *3.3.1865. Registrace v Protektorátu: Praha XII, Schwerinova 172. Transport AAr, č. 831, 16.7. 1942, Praha – Terezín. +17.4.1944 Terezín.
Kischer (Kišer, Kyšer) Vítĕzslav: *11.2.1898 Přistoupim. RU armáda: IR. Nr. 10. Zajetí: 17.6.1918, Piava, Zenson. Přihlášení do legií: 1.8.1918, Badia di Sulmona. Legie: Čs. legie v Itálii. První hodnost v legiích: praporčík, poslední: poručík. Útvar v legiích: 31. p. pl. Konec v legiích: 3.11.1919. Registrace v Protektorátu: Praha XII, Říčanská 3. +18.11.1942 Berlín.
Kischerová (Kišerová) Markéta: *20.7.1896. Registrace v Protektorátu: Praha XII, Schwerinova 172
Transport AAt, č. 941, 23.7. 1942, Praha – Terezín. Transport By, č. 955, 26.10.1942, Terezín – Osvětim.
Kischerová (Kišerová) Zdenka: *3.9.1901. Registrace v Protektorátu: Praha XII, Římská 7. Transport N, č. 348, 17.12.1941, Praha – Terezín. Transport AAk, č. 280, 12.6.1942, Terezín – Trawniki.
Bergler Artur: *12.9.1886. Registrace v Protektorátu: Přistoupim. Transport AAb, č. 29, 5.6.1942, Kolín – Terezín. Transport Cs, č. 215, 26.1.1943, Terezín – Osvětim.
Bergler Rudolf: *31.12.1919. Registrace v Protektorátu: Přistoupim. Transport Db, č. 32, 13.5.1943, Praha – Terezín. Transport Ek, č. 2179, 28.9.1944, Terezín – Osvětim. +13.1.1945 Dachau.
(zdroj: Holocaust.cz, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'25.11'' E14°52'37.45''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Julie a Anna Frišmanová

Autor: Marek Skýpala, 01.07.2016
Umístění: Přistoupim, židovský hřbitov
Nápis:
In Memoriam
JULIE FRIŠMANOVÁ
ANNA FRIŠMANOVÁ
umučeni v konc táboře.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'24.88'' E14°52'37.08''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Obětem holocaustu

Autor: Marek Skýpala, 01.07.2016
Umístění: Přistoupim, židovský hřbitov
Nápis:
OTILIE MENDLOVÁ
FRANTIŠEK MENDL
KAREL, MARTA a VĚRA
MENDLOVI
oběti německé persekuce
Poznámka:

Mendlová Otilie: *18.10.1868. Registrace v Protektorátu: Přistoupim. Transport AAb, č. 53, 5.6.1942, Kolín – Terezín. +10.12.1943 Terezín.
Mendl František: *29.7.1899. Registrace v Protektorátu: Přistoupim. Transport AAb, č. 52, 5.6.1942, Kolín – Terezín. Transport Em, č. 92, 1.10.1944, Terezín – Osvětim.
Mendlová Vĕra: *6.2.1933. Mendlová Marta: *21.7.1892. Poslední bydliště před deportací: Praha II. Obĕ transportem AAl, č. 692 a 693, 2.7.1942, Praha – Terezín a transportem En, č. 107 a106, 4.10.1944, Terezín – Osvětim. (zdroj: Holocaust.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'24.94'' E14°52'37.26''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser