Piešťany

Hrob Ferdinand Goldstein

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, židovská časť cintorína, sektor M, hrob č. 23
Nápis:
TU ODPOČÍVA
PhDr. NANDY GOLDSTEIN
PADOL V BOJI ZA SLOBODU
ZASIAHNUTÝ ZÁKERNOU NEMECKOU GUĽKOU
2.3.1918 – 19.11.1944
Poznámka:

Ferdinand (Nandy) Goldstein (1918 – 1944), študoval nemčinu, angličtinu a telovýchovu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1936 – 1939), avšak v situácii, ktorá nastala po rozpade Republiky a vnútení protektorátu českým zemiam, nebolo nádejnému športovcovi a nadanému študentovi telovýchovy a cudzích jazykov dopriate z rasových dôvodov doštudovať. Pred odvlečením a potupnou smrťou sa rozhodol bojovať za svoju slobodu. Ako príslušník partizánskej skupiny Nováky – Jegorov, zahynul počas povstaleckých bojov spolu s ďalšími 13 druhmi v Gaderskej doline.
Po vojne bol exhumovaný a pietne pochovaný v Piešťanoch.
Karlova Univerzita si ho posmrtne uctila udelením doktorátu.
Jeho hrob (ako jediný v Piešťanoch) je zapísaný od 17.9.1963 v zozname národných kultúrnych pamiatok SR. (NKP 973/1)
(Zdroj: Mgr. Andrej Bolerázky, Piešťanský denník 8.5.2020)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.02'' E17°48'55.13''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Cyril Karaba

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, zadná časť cintorína, sektor E, hrob č. 101
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
TRAGICKY ZAHYNULÝ
CYRIL KARABA
LETEC SLeSu
*16.X.1923 +19.XI.1942
BOŽE OSLÁV JEHO DUŠU

Doznela pieseň kovová,
nás zasiahol ťažký údel,
a klepot motora dospieval
hymnus odvážnych krídel

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'14.45'' E17°48'48.74''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Ján Koláček

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, stredná časť cintorína, sektor C, hrob č. 386
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KR.PÁNU
JÁN KOLÁČEK
*29.V.1909 +25.V.1945
POKOJ PRACHU JEHO!
Poznámka:

zomrel na následky zranenia,
narodený v obci Lipov, okres Hodonín


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'16.41'' E17°48'50.78''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Kenotaf Mária Schulzová

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, sektor F-92
Nápis:
MÁRIA SCHULZOVÁ ROD. WINTEROVÁ
1907 – 1945
ZAHYNULA V CUDZEJ ZEMI ĎALEKO OD DOMOVA
Poznámka:

obeť holokaustu (Bergen-Belsen)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Vojtech Ábel

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, stredná časť cintorína, sektor C, hrob č. 633
Nápis:
PPLK. AUT. IN MEMORIAM
VOJTECH ÁBEL
1911-1945
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLASŤ
Poznámka:

Vojtech Ábel sa narodil 9.2.1911 v Piešťanoch. Po ukončení základnej školy v Piešťanoch študoval na Priemyselnej škole zbrojníckej v Košiciach a následne absolvoval Zbrojnícko-technické učilište v Plzni. Vynikol už v období I. Československej republiky, ako poručík – technický špecialista zbrojnej služby československej armády.
Po vzniku Slovenského štátu – neskoršej Slovenskej republiky, pracoval na Ministerstve národnej obrany. Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka, bolo zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania) a jeho účasť v povstaní ako aj pôsobenie na pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej oblasti č.1.
Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, podarilo sa mu však ujsť. Napokon bol na základe udania zatknutý príslušníkmi Hlinkovej gardy v Piešťanoch. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii bol uväznený a posledným transportom bol odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stanovený na 1. Apríla 1945)
(Zdroj: Eva Berecová, www.piestany.sk, Vojtech Ábel - čestný občan in memoriam, 30.8.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.66'' E17°48'51.44''
Pomník přidal: Lubomir Streicher