Praha 6

Kenotaf Miloslav Šneberger

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 11.08.2019
Umístění: Praha 6, U Matěje, hrob 5-43
Nápis:
ČESTNÉ PAMÁTCE.
JUDRA MILOSLAVA ŠNEBERGERA
PŘEDSEDY SVAZU PRO BRAMBORY, LÍH A ŠKROB
NAR. 9. ZÁŘÍ 1889 – ZASTŘELENÉHO 5 ČERVNA 1942 1942 V KOBYLISÍCH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl