Praha 6

Hrob Milan Kadlec

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: vets.cz, archiv
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
MILAN KADLEC
*26.9.1947
TRAGICKY ZEMŘEL
21.8.1968
Poznámka:

Na jeho hrob nechala rodina napsat, že zahynul rukou okupanta, časem musel být nápis změněn na „tragicky zemřel“….
Současný stav hrobu – hrob nyní opatřen náhrobkem nového majitele a označen „Rodina Kurfürstova“.

Nástrojář Dopravního podniku hl. m. Prahy. Sražen nákladním vozidlem u rozhlasu. Zemřel na následky krvácení do levé hrudní dutiny, roztržení levé plíce, roztržení srdce, zlomeninu 2. až 5. žebra vlevo a zlomeninu levé paže.
(zdroj: https://www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/obeti-okupace/obeti-okupace-praha-a-stredni-cechy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: David Dlabal

Hrob Vilibald Vašků

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
ŠKPT. VILIBALD VAŠKŮ
*1887 +1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Adam

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
GENERÁL JUST. SL.
DR. JOSEF ADAM
*1882 +1958
Poznámka:

Narozen 6.3.1882, absolvent německobrodského gymnázia. Po úspěšném složení maturitní zkoušky zahájil chlístovský rodák studia práv na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. V této době také dobrovolně absolvoval jednoletý výcvik u pěšího pluku v Litoměřicích. V dalších letech se pak do uniformy čas od času nuceně vracel.
Na začátku roku 1911 byl Josef Adam promován na doktora práv a krátce poté zahájil svou kariéru v civilním soudnictví a advokacii. Po vypuknutí první světové války však byl čerstvý právník povolán na srbskou frontu, kde už v hodnosti praporčíka velel pěší četě. V červenci 1915 byl ale přemístěn k rakouským jednotkám do Itálie, kde byl o rok později zajat. V následujících měsících prošel mnoha zajateckými tábory, až se nakonec na sklonku války přihlásil do československých legií, kde poprvé během své kariéry zastával pozice ve vojenské justici.
Zpět do republiky se Josef Adam vrátil už v hodnosti kapitána. Vystřídal několik funkcí, až se v říjnu 1921 usadil na prestižní pozici náměstka Úřadu vojenského prokurátora v Praze. Adam však i v dalších letech rychle stoupal žebříčkem vojenských hodností, a byly mu tak svěřovány stále zodpovědnější úkoly a funkce.
Nejvyšších kariérních postů však Josef Adam dosáhl ve třicátých letech. Nejprve se v roce 1933 stal přednostou justičního oddělení Ministerstva národní obrany, o tři léta později byl pak povýšen do hodnosti generála a po dalším roce stanul v čele Nejvyššího vojenského soudu tehdejší Československé republiky, což byla nejvyšší funkce, které mohl právník v tehdejší armádě dosáhnout.
Přicházející nacistická hrozba mu však kariéru zastavila. Generál Adam sice zůstal v čele Nejvyššího vojenského soudu v průběhu celé mnichovské krize i následně v období takzvané druhé republiky, po okupaci Čech a Moravy však byl z armády odejit a do služby vlasti se už nikdy nevrátil.
Po svém propuštění se chlístovský generál pravděpodobně uchýlil do ústraní, jeho osudy během okupace a po ní se však do dnešních dní nepodařilo zcela zrekonstruovat. Zemřel 22.4.1958.
Autor: Jiří Svatoš
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/general-adam-rodak-z-havlickobrodska-ktery-ridil-vojenske-soudnictvi/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Zdeněk Stránský

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
ZDENĚK STRÁNSKÝ
15.1.1921 PADL 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Miroslav Fuks

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
MIROSLAV FUKS
KAPITÁN ITAL. LEGIÍ
*6.2.1888 +10.4.1963
Poznámka:

První hodnost v legiích: podporučík
Poslední hodnost v legiích: kapitán
Hodnost rakousko-uherské armády: kadet
Bydliště: Lysolaje okr. Praha-venkov
Místo narození: Lysolaje okr. Praha-venkov
Datum a místo přihlášení do legií: 25.4.1918
Datum zařazení do italské legie: 26.4.1918
Konec v legiích: 1.8.1920
Poslední útvar rakousko-uherské armády: zás. sbor
První útvar v legiích: 33. p. pl.
Poslední útvar v legiích: 33. p. pl.
Zajetí: 8.12.1914, Srbsko
Sloužil v čs. armádě po r. 1918
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Ciboch

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
JOSEF CIBOCH
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
Poznámka:

První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: desátník
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Bydliště: Čimelice, Praha okr. Písek, Praha
Datum narození: 18.12.1897
Místo narození: Čimelice okr. Písek
Datum a místo přihlášení do legií: 12.4.1918, Padula
Datum zařazení do italské legie: 12.5.1918
Konec v legiích: 31.12.1919
První útvar rakousko-uherské armády: 11. p. pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 11. p. pl.
První útvar v legiích: 34. p. pl.
Poslední útvar v legiích: 34. p. pl.
Zajetí: 20.8.1917, Mediace
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Bedřich Němec

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
BEDŘICH NĚMEC
PADL ZA SVOBODU SVÉ VLASTI
*22.2.1912 +19.6.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5. - 9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
zaměstnanec EP, bydliště: Praha XIX, Šárecká 42, smrtelně raněn 5. 5. v Praze XIX


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Vilém Sloboda

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
Ing. VILÉM SLOBODA
plukovník ČSA v. v.
*2.8.1922 +17.8.2001

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Zdvíhal

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
PADL ZA OSVOBOZENÍ
SVÉ VLASTI.
KAREL ZDVÍHAL
*4.11.1915 +8.5.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5. - 9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:
Karel Zdvíhal, železničář (dělník), bydliště: Praha XIX, tř. Krále Alexandra (Žatecká) č. p. 148, padl v Dejvicích na střeše domu č. p. 952 na třídě Krála Alexandra


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jan Racek

 • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
  • Praha 6, Dejvice, U Matěje
   Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.09.2008
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
Ing. pplk. Jan Racek
francouzský legionář
*25.4.1886 +31.5.1969
Poznámka:

Poslední hodnost v legiích: poručík
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Jméno: Jan (Jean)
Bydliště: Bučoviče; Praha okr. Vyškov; Praha
Datum narození: 24.4.1886
Místo narození: Bystřice pod Hostýnem okr. Holešov
Datum a místo přihlášení do legií: 30.12.1916, Nevers
Datum zařazení do francouzské legie: 7.3.1918
Konec v legiích: 29.3.1920
První útvar rakousko-uherské armády: 8. p. pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 8. p. pl.
První útvar v legiích: 21. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 21. stř. pl.
Zajetí: 17.7.1914, Srbsko
Sloužil v čs. armádě po r. 1918
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'46.92'' E14°22'41.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi