Bílina

Fišerova, Mostecká, V Parku

Hrob Václav Šrámek

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá
VÁCLAV ŠRÁMEK
poručík ČS. A.
*12.5.1929 †24.9.1952

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°32'50.50'' E13°46'00.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Karel Schutt

Autor: Zlatuše Machová, 25.04.2016
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
Karel Schutt
*10.6.1895 +7.7.1918
Poznámka:

Schutt Karel: *1895 Bílina. Svobodník zákopnického praporu č.9, 7. setnina. +2.7.1918 - v zálož. nemocnici č. 2 v Chebu. Pohřben 7.7.1918 - na hřbitově v Bílině. Záznam o zranění v roce 1916.
(Zdroj: VUA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Eduard Sečkar

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
EDUARD SEČKAR
*31.8.1945 †17.10.1965
Poznámka:

hrob s fotem uniformovaného vojáka základní služby, příslušníka Československé lidové armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Luboš Hrubý

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
LUBOŠ HRUBÝ
*8.9.1966 †31.8.1988
Poznámka:

hrob s fotem uniformovaného vojáka základní služby, příslušníka leteckého útvaru vzdušných sil Československé lidové armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Vítězslav Holý

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
VÍTĚZSLAV HOLÝ
*29.11.1955 †15.3.1975
Poznámka:

hrob s fotem uniformovaného vojáka základní služby, příslušníka pohraniční stráže Československé lidové armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Urna Václav Valkoun

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
pplk. VÁCLAV VALKOUN
*8.5.1924 †28.9.1977

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°32'50.50'' E13°46'00.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Walter Göbelt

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
Obgfr. Walter Göbelt
*18.6.1913 gef. a. 1.9.1942 f. Führer u. Vaterl.
an der El-Alamein-Front /Aegypten/

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°32'50.50'' E13°46'00.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Stanislav Hejl

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
Stanislav Hejl
*5.5.1923
Popraven německými nacisty
dne 28.6.1943 v Berlíně.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°32'50.50'' E13°46'00.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Karel Malát a Marie Malátová

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.03.2015
Umístění: Bílina, Mostecká, hřbitov
Nápis:
KAREL MALÁT
popraven v Drážďanech
16.8.1944 v. v. 45 let
MARIE MALÁTOVÁ
popravena v Praze
26.9.1944 v. v. 38 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°32'50.50'' E13°46'00.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Josef Fišer

Autor: Antonín Nešpor, 03.03.2007
Umístění: Bílina, V Parku, v parku mezi ulicemi V Parku a Bílinská
Nápis:
Josef Fišer

nar. 13.1.1909 v Bílině
účastník bojů ve SNP
padl 12.9.1944
u obce Rybany na Slovensku
Poznámka:

- pomník poškozený, desky chybí
- archivní fotografii (80. léta) laskavě poskytla paní Eva Brodská, MÚ Bílina
- původně pomník vojákovi (plukovníkovi) Ingazi Rauchovi - viz foto z archivu K.W. Schubsky

Ignaz Rauch: v hodnosti Oberfeuerwerker ( ohnĕstrůjce: hodnost u dĕlostřelectva, obdoba hodnosti vrchní šikovatel u pĕchoty ) se v kvĕtnu 1809 poslední držel s 10 kanony, jednou houfnicí a 21 muži v boji o pevnost Malborghet proti francouzským a italským vojskům. 17. kvĕtna byl Francouzi zajat. Ztrátami rozzuřený generál Desaix chtěl dát Raucha a ostatní obránce zastřelit. Zabránil tomu jen osobní zákrok italského vicekrále Eugèna. Po krátkém pobytu v zajetí byl propuštĕn na svobodu. Za svůj hrdinský čin byl vyznamenán zlatou Tapferkeitsmedaille a r. 1812 povýšen do hodnosti Leutenant. Jako major održel titul von Montpredil, r. 1848 odchází jako plukovník do výslužby a umírá 23.11.1862.
(zdroj: Rakouské Thermopyly v Alpách od J. Kovaříka, Oberfeurwerker Ignaz Rauch-Bundesministerium für Landesverteidigung, novatzek.at/ werk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°32'48.7'' E13°46'19.4''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Milan Lašťovka, Arno Glaser