Poděbrady

Kenotaf Adolf a Josef Goldberg

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2006
Umístění: Poděbrady, Bílkova, židovský hřbitov
Nápis:
SYN ADOLF *30.5.1911
MANŽEL JOSEF *5.6.1884
ZAHYNULI TRAGICKY V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03259
Souřadnice: N50°07'58.78'' E15°06'09.80''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Samuel a Oskar Korty

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2006
Umístění: Poděbrady, Bílkova, židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
MANŽEL SAMUEL A SYN OSKAR
UMUČENI V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03308
Souřadnice: N50°07'59.25'' E15°06'09.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf rodina Leknerova

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Ivo Šťastný, 05.11.2006
Umístění: Poděbrady, Bílkova, židovský hřbitov
Nápis:
in memoriam
RŮŽENA LEKNEROVÁ – NOVÁKOVÁ
8.6.1907 – 1945 OSVĚTIM
PETR PAVEL LEKNER
22.10.1931 – 1943 OSVĚTIM
HANUŠ MARTIN LEKNER
7.2.1935 – 1943 OSVĚTIM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03314
Souřadnice: N50°07'59.06'' E15°06'09.40''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf rodina Glückner

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Milan Lašťovka, 15.07.2018
Umístění: Poděbrady, Bílkova, hřbitov, židovská část
Nápis:
PAVEL GLÜCKNER +1943
OLGA GLÜCKNEROVÁ +1943
LIA GLÜCKNEROVÁ +1943
Poznámka:

Glückner Pavel: *23.11.1897, Glücknerová Olga: *15.1.1905, Lia Ruth Glücknerová: *30.9.1932. Rodina bydlela v Roudnici n/L. Všichni transportováni 26.2.1942 z Kladna do Terezína. Dále 18.12.1943 z Terezína do Osvětimi, kde zahynuli.
(zdroj: holocaust.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2119-3272
Souřadnice: N50°7'58.12'' E15°6'14.12'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf František Cabrnoch

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Milan Lašťovka, 15.07.2018
Umístění: Poděbrady, Bílkova, hřbitov
Nápis:
CABRNOCHOVI
JEJICH SYNOVÉ
JOSEF a FRANTIŠEK
......
*10.4.1895
PADL 5.6.1916.
NA RUS. BOJIŠTI
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'58.12'' E15°6'14.12'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Jan Pros

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Wenda Wolf, 25.08.2018
Umístění: Poděbrady, Bílkova, hřbitov
Nápis:
ING. JAN PROS
PADL V ITALII

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'58.12'' E15°6'14.12'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf František Šára

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Ing. František Jedlička, 08.01.2019
Umístění: Poděbrady, Bílkova, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ŠÁRA
*15.IV.1904 +7.IV.1942
V MAUTHAUSENU
Poznámka:

Šára František: obchodní zástupce, zatčen potřetí 10.10.1941 pro ilegální komunistický odboj, vězněn v Praze a Mauthausenu, kde byl 21.1.1942 popraven.
Rozdílné datum úmrtí.
(zdroj: www.polabskemuzeum.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Otto a Alice Ledererovi

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Ing. František Jedlička, 08.01.2019
Umístění: Poděbrady, Bílkova, židovský hřbitov
Nápis:
OTTO A ALICE LEDEREROVI
12.VI.1942
Poznámka:

Alice Ledererová, nar. 16.7.1908, poslední bydliště Poděbrady. Transport AAc, č. 195 (9.6.1942 Kolín-Terezín); transport AAk, č. 841 (12.6.1942, Terezín-Trawniki). Zahynula.
Ota Lederer, nar. 14.10.1902, . Transport AAc, č. 195 (9.6.1942 Kolín-Terezín); transport AAk, č. 841 (12.6.1942, Terezín-Trawniki). Zahynul.
Z transportu AAc celkem deportováno 725 osob, přežilo 29; z transportu AAk deportováno 1002 osob, přežilo 7.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf Jaromír Hellich

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
Autor: Ing. František Jedlička, 08.01.2019
Umístění: Poděbrady, Bílkova, hřbitov
Nápis:
ING. C. HELLICH JAR.
OBĚŤ SVĚT. VÁLKY *29/9.1894 +6/7.1915
Poznámka:

Jaromír Hellich, kadet, K.u.K. Inf. Rgmt. No. 11. narozen 1894, Poděbrady. Zemřel 6. července 1915, záložní nemocnice v Prešově, Slovensko. Pohřben 8. července 1915 na „R. zat. mestký cintorín v Prešove, Slovensko“, oddělení III, hrob č. 656.
Opáno podle matriky býv. c. a k. záložní nemocnice v Prešově, uložené u voj. duch. správy katol. u pěšího pluku 16 v Prešově, tom. I., pol. 133.
(zdroj: kartotéka padlých VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička