Jirny

Brandýská, Vyšerák

Hrob Josef Štrynek

Autor: Marek Skýpala, 24.04.2020
Umístění: Jirny, Brandýská, obecní hřbitov
Nápis:
Josef Štrynek
* 29. XII. 1894 + 19.III.1962
Poznámka:

Josef Štrynek se narodil v JIrnech. Po obecné a pokračovací škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako desátník c.k. 8. zeměbraneckého pěšího pluku dne 20.8.1917 u Bodreže. Přihlásil se do čs. vojska a byl zařazen k 31. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 10.8.1919 v hodnosti vojína.,
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'50.95'' E14°42'11.08''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Klíma

Autor: Marek Skýpala, 24.04.2020
Umístění: Jirny, Brandýská, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF KLÍMA
LESNÍ NADHAJNÝ V.V.
* 14.7.1892 + 15.6.1958
Poznámka:

Josef Klíma se narodil v Čelákovicích (ve voj. dokumentaci uvedeno datum narození 15.7.1892), domovskou obec měl v Jirnech a v Domamyšli. Po obecné škole pracoval jako hajný. Zajat byl jako vojín c.k. 28. pěšího pluku dne 21.8.1917 u Canale. Dne 1.3.1918 se v Padule přihlásil do čs. vojska a byl zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 22.5.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'50.89'' E14°42'11.65''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Dvořák

Autor: Marek Skýpala, 12.05.2020
Umístění: Jirny, Brandýská, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK DVOŘÁK
NADP. ČSL. ARM.
* 29. VI. 1911 + 13. VIII. 1978

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'50.68'' E14°42'13.78'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Pazdera

Autor: Marek Skýpala, 12.05.2020
Umístění: Jirny, Brandýská, hřbitov
Nápis:
JOSEF PAZDERA
POL. ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR
* 25.3.1901 + 10.5.1945
PADL ZA VLAST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'50.68'' E14°42'13.78'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 27.01.2005
Umístění: Jirny, Vyšerák, hřbitov
Nápis:
DALEKÁ CESTA TVÁ NEBYLA MARNÁ

ЗДЕСЪ ПОХОРОНЕН
ГВ.СТ.С-Т. БОРОН. Ж.

ПОГИБ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ
9.5.1945

ZDE JE POHŘBEN
G.S.S-II. BORON Ž.

PADL V BOJI ZA OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA
9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2103-03100
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek