Chlum

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, Pruský hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH I. PRUSKÉ GARDOVÉ DIVISE.

HIER RUHEN:
GEN.LT. FREIHERR. HILLER V. GAERTRINGEN,
KOMMANDEUR DER I. GARDE INFANTERIE DIVISION.
OBERSTLT. V. HELLDORF. I. GARDE REGIMENT ZU FUSS.
PRM. LT. VOGELEY, GARDE FÜSILIER REGIMENT.
SEC. LT. MALTZAHN, GARDE FÜSILIER REGIMENT.
SEC. LT. PAPE, II. GARDE REGIMENT ZU FUSS.

IHREN GEBLIEBENEN KAMERADEN
DIE OFFICIERE
DER KGL. PREUSS. I. GARDE INF. DIV.
III. JULI MDCCCLXVI.
Poznámka:

Pomník pruské 1. gardové pěší divize. Vysoký mramorový podstavec, na němž je bronzová plastika spícího lva. Věnován důstojníky této divize. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 199 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04100
Souřadnice: N50°16'32.08'' E15°44'37.43''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, Pruský hřbitov
Nápis:
Památce
všech rakouských
i pruských vojínů
již dne 3. července 1866
v boji padnuvše,
v obvodu obce Chlumu
v Pánu odpočívají.

Den hier im Orte
begrabenen tapferen
österr. und preuss. Kriegern
welche am 3. Juli 1866
den Heldenfod fanden.
Poznámka:

Monumentální litinový kříž na pískovcovém podstavci věnovaný všem rakouským a pruským vojákům padlým v obvodu obce Chlum. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 200 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04101
Souřadnice: N50°16'31.84'' E15°44'37.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, Pruský hřbitov
Nápis:
Památce soudruhů svých
v boji dne 3. července 1866 padlých.
Věnuje důstojnický sbor pěšího pluku čís. 46

Vom
k. k. Officiers Corps
des 46.
L. I. R.
Herzog von Sachsen Meiningen
seinen
in der Schlacht bei
Königgrätz
am 3. Juli 1866 gefallenen
Kameraden
13 Officieren u. 280 Mann
gewidmet

Carl v. Slavecki, k. k. Oberst u. Regiments Commandant,
Peter Friedl k. k. Hauptmann,
Leopold Fuchs k. k. Oberlieutenant,
Demeter Zepeniag k. k. Lieutenant,
Carl von Csergö k. k. Hauptmann,
Julius Wulle k. k. Hauptmann,
David Popp k. k. Oberlieutenant,
Andreas Weltzan k. k. Lieutenant,
Heinrich Göhl k. k. Lieutenant,
Oscar Graf Beckers von Westerstetten k. k. Hauptmann,
Rudolf Müller k. k. Oberlieutenant,
Vinzenz Wochanka k. k. Lieutenant,
Eduard Cvetićić k. k. Lieutenant,
Carl v. Slavecki k. k. Oberst u. Regiments Commandant,
Peter Friedl k. k. Hauptmann,
Leopold Fuchs k. k. Oberlieutenant,
Demeter Zepeniag k. k. Lieutenant.
Poznámka:

Pomník rakouského 46. pěšího pluku. Pískovcový zlomený sloup ozdobený věncem z téhož materiálu. Pomník původně stál na jv. okraji obce. R. 1975 přemístěn na dnešní místo. Věnován plukem. Vysvěcen 30. 6. 1868. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 31 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04093
Souřadnice: N50°16'31.77'' E15°44'38.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Ferdinand Seeliger

Autor: Ing. František Jedlička, 08.11.2014
Umístění: Chlum, JV 300 m Chlum, vpravo od polní cesty
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
FERDINAND SEELIGER
c.k. setník ve
4. pluku dělostřeleckém
padnuv v bitvě
dne 3. července 1866.

Hier ruht in Gott
FERDINAND SEELIGER,
k.k. Hauptmann
im 4. Art.-Reg., gefallen in der Schlacht
am 3. Juli 1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04092
Souřadnice: N50°16'32.38'' E15°45'15.88''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, Válečné museum bitvy, vlevo vchodu
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH R. 1866.

VÁLEČNÉ MUSEUM NA CHLUMU,
ZALOŽENÉ R. 1932 JOSEFEM VOLFEM Z MÁSLOJED POSTAVENO ROKU 1936
DLE NÁVRHU PROF. ING. FR. FRIDRICHA STAVITELEM ANT. ŠANDEROU,
PÉČÍ SPOLKU O UDRŽOVÁNÍ VÁLEČNÝCH PAMÁTEK Z R. 1866.
ZA PŘEDSEDY J. UHRA, MÍSTOPŘEDSEDY ED. ŘEZÁČE, JEDNATELE PROF. OTAKARA JAROŠE,
A OSTATNÍCH ČLENŮ VÝBORU J. VOLFA, AL. ŠVORČÍKA, PROF. J. SIMONA,
INSP. FR. TEUBERA A JAR. SAMKA – NÁKLADEM VLASTNÍM A ZA VYDATNÉ
PODPORY MINISTERSTEV OBCHODU A VNITRA, ÚSTŘEDNÍ JEDNOTY ŘEPAŘŮ V PRAZE,
SDRUŽENÍ MAJITELŮ CIHELEN OKRESU KRÁLOVÉHRADECKÉHO
A JINÝCH VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH OSOBNOSTÍ.
MUSEUM TOTO OTEVŘENO DNE 3. ČERVENCE 1936 OKRESNÍM HEJTMANEM
VL. RADOU JINDŘ. WOLFEM, V DEN 70-LETÉHO VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'42.06'' E15°44'26.35''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Oskar Stelzner

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, střed obce
Nápis:
Zde leží
OSKAR STELZNER
c. k. poručík
v 34.
pěším
pluku.

Hier Ruhr
OSKAR STELZNER
k. k. Lieut.
im 34.
Infanterie
Regimente.

3./7.1866
Poznámka:

Gotikizující pískovcový pomník (kříž uražen) věnovaný rakouskému ppor. a prapornímu adjutantovi Oscaru Stelzneravi od 34. pěšího pluku. Pomník přemísťován. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 29 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04091
Souřadnice: N50°16'43.93'' E15°44'57.78''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, západně obce
Nápis:
Společný hrob
MRTVÉ
BATERIE.
Poznámka:

Umělecky kovaný železný kříž na hrobě příslušníků „Baterie mrtvých" - rakouské jízdní baterie č. 7./VIII, setníka Augusta van der Groebena. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 452 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-20728
Souřadnice: N50°16'43.77'' E15°44'34.51''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Heinrich Richard
von
Reuss,
königl. prauss.
Major
un 2ten Garde Regt. Zu Fuss.

geb. 23.Novbr.1823
+3.Juli 1866
Poznámka:

Žulový balvan na hrobě pruského mjr. Heinricha Richarda von Reusse od 2. gardového pěšího pluku a dvou pruských důstojníků, kteří sem byli přeneseni ze zaniklé památky
č. dle komitétu 262. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 202 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04103
Souřadnice: N50°16'32.78'' E15°44'49.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Ferdinand Graf Grünne

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
FERDINAND GRAF GRÜNE
k. k. Major.

geboren den 1.November 1836. – in der Schlacht bei Königgrätz
am 5. Juli 1866 in treue Ernillung seinen Pflichtverwundet
und am 5. Juli d. J. Heldentod gestorben
Poznámka:

Vysoký žulový kříž zdobený bronzovou trnovou korunou a na soklu bronzovým erbem. Odpočívá zde rakouský mjr. a křídelní pobočník vrchního velitele Ferdinand Graf Grünne. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 25 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04088
Souřadnice: N50°16'32.66'' E15°44'49.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Jaroslav Dvořák

Hrob Ferdinand Poschacher v. Poschach

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Chlum, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier ruhet
der k. k.
Generalmajor
FERDINAND POSCHACHER V. POSCHACH,
gefallen am
3. Juli 1866
für Gott,
kaiser und
Vaterland.

Zde leží
c. k.
Generalmajor
FERDINAND POSCHACHER V. POSCHACH,
padnuv v bitvě
3. července 1866
za Boha,
císaře
a vlast.
Poznámka:

Pseudogotický pískovcový náhrobek s křížem zdobeným kamenným věncem. Leží zde rakouský gmjr. Ferdinand Poschacher von Poschach velitel brigády od I. armádního sboru. Pohřben zde po exhumaci z hromadného hrobu 24. 4. 1867. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 26 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866

Poschacher Ferdinand, v. Poschach: *15.5.1819 Innsbruck. Více o jeho vojenské kariéře na http://www.austro-hungarian-army.co.uk/biog/poschacheferdinand.htm


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04089
Souřadnice: N50°16'32.71'' E15°44'50.28''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser