Pouchov

Velká

Hrob Karel Vencko

Autor: Ivo Šťastný, 12.06.2007
Umístění: Pouchov, Velká, hřbitov
Nápis:
1896 – 1922

KAREL VENCKO
DOBRÝ SYN
A BRATR
Poznámka:

Karel Vencko, nar. 11.9.1896, Hradec Králové. DO ČS legií v Rusku zařazen 11.9.191ý, k 1. střeleckému pluku. Další údaje chybí. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'48.35'' E15°50'43.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Merhaut

Autor: Ivo Šťastný, 12.06.2007
Umístění: Pouchov, Velká, hřbitov
Nápis:
ING. JOSEF MERHAUT

ŘEDITEL STÁTNÍHO LETIŠTĚ
VAJNORY – BRATISLAVA
ŠTÁBNÍ KAPITÁN LETECTVA V ZÁL.

*7.12.1890 +26.8.1938

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'47.31'' E15°50'42.25''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Alois Macák

Autor: Ivo Šťastný, 12.06.2007
Umístění: Pouchov, Velká, hřbitov
Nápis:
ALOIS
MACÁK

HUDEBNÍ SKLADATEL –
VOJENSKÝ DVORNÍ KAPELNÍK
*14.XII.1857. +18.VI.1921.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'48.61'' E15°50'43.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Otto Stahl

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier ruhet in Gott
Otto Stahl
k.k. Hauptman des 18.
Inf. Regt.
gestorben im 75. lebensjahre
1880

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'44.49'' E15°30'41.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Johann Wolter

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Pouchov, Velká, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier ruhet der k.k.
Feldmar-chall Lietenant
JOHANN WOLTER
Edler von Eckwehr
gestorben zu Krakau im
67. Lebensjahre den 24. ??
zur Erde bestattet den
30. Mai 1857.
Poznámka:

oddělení V, hrob 44


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'44.49'' E15°50'41.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Hynek Hermann

Autor: Milan Lašťovka, 07.04.2019
Umístění: Pouchov, Velká 1/66, civilní hřbitov
Nápis:
Hynek Hermann, c.k. fortifikač
ní účetvedoucí, zesnul v Pánu dne
29. července 1862 v stáří 51.roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'47.85'' E15°50'45.34'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Václav Salfický

Autor: Milan Lašťovka, 07.04.2019
Umístění: Pouchov, Velká 1/66, civilní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV SALFICKÝ
*2.10.1896 +20.10.1988
Poznámka:

Salfický Václav: *2.10.1896 Licomělice, okr. Chrudim. Příslušný tamtéž. Zaměstnání: obuvník. Ru armáda: Inft., IR. Nr. 21. Zajetí: 23.5.1917 Hudilog. Podání přihlášky do legií: 18.2.1918 Padula. Zařazení do legií: 26.4.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. Útvar: 34. p. pl. První hodnost: vojín, poslední: desátník. Konec v legiích: 6.12.1920. Demobilizován.
(zdroj: VÚA, Legie 100)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'47.85'' E15°50'45.34'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Georg von Isakovics

Autor: Milan Lašťovka, 07.04.2019
Umístění: Pouchov, Velká 1/66, civilní hřbitov
Nápis:
GEORG von ISAKOVICS
k.k.pensionirter Rittmeister Ritter des ruszichen St.Wladimir=Ordens IV.Kl.
und Besitzer des Armee=Kreuzes geb. am 22. Jänner 1793 gest. am 24.September 1870.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'47.85'' E15°50'45.34'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Albert Landa

Autor: Milan Lašťovka, 07.04.2019
Umístění: Pouchov, Velká 1/66, civilní hřbitov
Nápis:
ALBERT LANDA
C. A K. NADPORUČÍK
*7.1.1862 +31.XII.1896

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'47.85'' E15°50'45.34'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Kryštof

Autor: Milan Lašťovka, 07.04.2019
Umístění: Pouchov, Velká 1/66, civilní hřbitov
Nápis:
GENERÁL
FRANTIŠEK KRYŠTOF
1891 - 1960
PRVNÍ
ČESKOSLOVENSKÝ LEGIONÁŘ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'47.85'' E15°50'45.34'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka