Probluz

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Auf diesem Friedhof ruhen
im Tode vereint 130 preussische,
100 sächsische und
70 österreichische Soldaten.
Sie fielen am 3. Juli
bei der Erstürmung von Probus.
Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auserstehung,
und das Leben!

Hier ruhn
v Consbruch.
kg. pr. Pr. Lieut. Inf.
reg. 56. 11te Comp.
gefallen am 3. Juli,
und
Effnert I.,
Prem. Lieut.
desselben rfmts.

Hier ruhn
v. Montowt,
kg. pr. Sec. Lieut.
Inf. Reg. 56. 11te Comp.
gefallen 3. Juli,
und
v. Montbart,
kg. pr. Hauptm.
desselben rgmts.
Poznámka:

Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křižem z téhož materiálu označuje hromadný hrob l30 pruských, 100 saských a 70 rakouských vojáků jakož i 4 pruských důstojníků od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnována pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 47 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866

Consbruck, von Carl Ernst Leopold Otto: Prem.-Lt., 7. Westphälisches Infantrie-Regiment Nr. 56, Füsilier-Bataillon. Příslušný do Herford. +3.7.1866, průstřel obou nohou. Na pomníku psán jako Consbruch. Hrob na zdejším hřbitovĕ, rovnĕž psán Consbruch.
Effnert I.: Prem.-Lt. und Compagnieführer, 7. Westphälisches Infantrie-Regiment Nr. 56, 2. Bataillon. +3.7.1866, střelné poranĕní hlavy. Hrob na zdejším hřbitovĕ.
Montowt, von Carl Fromhold Alexander: Sec.-Lt., 7. Westphälisches Infantrie-Regiment Nr. 56, Füsilier-Bataillon. Příslušný do Minden. +3.7.1866, průstřel hrudníku.
Monbart, von Otto: Hauptm., 7. Westphälisches Infantrie-Regiment Nr. 56, Füsilier-Bataillon. Příslušný do Wickrath. +3.7.1866, podlehl tĕžkému zranĕní pravého ramena. Hrob na zdejším hřbitovĕ.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03740
Souřadnice: N50°14'44.26'' E15°42'57.25''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier
ruhen in Gott
die gefallenen Mannschaften
des Preussischen 1. Garde
Dragoner -Regiments.

Zde v Pánu odpočívá
mužstvo
král.pruského 1. pluku
gardového
v bitvě u Hradce Krá-
lové v boji padlé.
3./7. 1866.
Poznámka:

Pomník pruského 1. gardového dragounského pluku. Vysoký mramorový jehlanec. Postaven r. 1868. Věnoval plk. von Barner. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 49 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03742
Souřadnice: N50°14'45.09'' E15°42'56.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Franz Vilhelm Damm

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
O ruhe sansst in frein der kuhler Erste,
Der Du für Deinen König sstarbst als Held
Dats Gott mit Dir uns einsst vereinen werde
Ist I roft der Deinen bei dem Schmerz der Welt.

Hier ruhet in Gott
der beste Gatte und Vater,
FRANZ WILHELM DAMM,
Kgl. Sachs. Hauptmann
der Brigade
PRINZ FRIEDRICH AUGUST
geb. d. 25. Juni 1817,
gefallen in der Schlacht bei
Königgrätz 3. Juli 1866.
Poznámka:

Pískovcový pomník s mramorovým křížem označující hrob saského setníka Franze Wilhelma Damma od 8. pěšího praporu. Věnován manželkou a dětmi roku 1868. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 50 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03743
Souřadnice: N50°14'45.09'' E15°42'56.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Novák

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Důstojný Pán, pan
P. FRANTIŠEK NOVÁK
FARÁŘ V PROBLUZI
vyznamenaný záslužným křížem rakouským,
křížem řádu koruny pruské III. a IV. třídy,
rytířským křížem saským řádu Albrechtova
a téhož řádu křížem záslužným
muž šlechetný, upřímný přítel mládeže,
zvelebitel hřbitova tohoto a kněz příkladný
tuto uprostřed svých osadníků po 43 letém
vzorném mezi námi působení tiše v Pánu odpočívá.
Nar. v Habrové d. 18. září 1907 zemř. d. 14. dub. 1882.
„Blahoslavení mrtví kteří v Pánu umírají
…skutkové jejich následují je“ Zjev. sv. Jana 14.13
Poznámka:

Páter Novák působil po bitvě v okolí Probluze při záchraně raněných i pohřbívání mrtvých vojáků obou stran.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°14'43.67'' E15°42'56.48''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Carl Effnert

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
EFFNERT

nadporučík
v král. Pruském
pěším pluku
vestfálském
č. 56

Prem. Lieutenant
im Kgl. Preuss
7 Westfalischen
Inf. Regt.
Nro. 56

3/7 1866
Poznámka:

Křiž typu č. 12 věnovaný pruskému npor. Carlu Effnertovi od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován pruským řádem johanitů r. 1866. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 58 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03751
Souřadnice: N50°14'44.33'' E15°42'56.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier ruhen
Lieut. FOITZIK
J. R. GREEFF
F. SENATS
vom Kgl. Preuss
Fuselier Hohenzoll.
Regt. Nro. 40.


Zde v Pánu odpočívají
poručík FOITZIK a dva
vojínové kr. pruského
střeleckého pluku č. 40.

3/7 1866
Poznámka:

Křiž typu č. 12 věnovaný por. Foitzikovi a voj. J. P. Greefovi a F. Semansovi od pruského hohenzollernského střeleckého pluku č. 40. Postaven roku 1867. Věnován pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 54 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03747
Souřadnice: N50°14'44.03'' E15°42'56.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Otto von Montbart

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier ruht im Herrnder
Königl. Preus Hauptmann
Otto von Montbart.
Er fiol am 5. Juli 1866
in der Schlacht bei König-
gratz.

I.Samuel 18. Es ist der
Herr Er?hue als gut ist
in Seinen Augen


Památce
OTTY z MONTBARTU
král. pruského
setníka.

3/7 1866
Poznámka:

Nízký pískovcový sarkofág na hrobě pruského setníka Otty von Montbarta od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován roku 1867 rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 56 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03749
Souřadnice: N50°14'44.35'' E15°42'56.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Leopold von Consbruch

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier Ruhr
LEOPOLD VON CONSBRUCH
???

Zde leží
LEOPOLD Z CONSBRUCHU,
nadporučík král. prus.
pěšího pluku č. 56

3/7 1866
Poznámka:

Pískovcová záklopní deska s erbem na hrobě pruského npor. Leopolda von Consbrucha od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Deska věnována roku 1867 rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 55 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03748
Souřadnice: N50°14'44.35'' E15°42'56.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Carl Heinrich Fiedler

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier ruht in Gott
??? FIEDLER
Obelieutenant ???

Zde v Pánu odpočívá
KAREL JINDŘICH FIEDLER
nadporučík v král. Saského
3. praporu myslivců,
podlehnuv
13. července 1866
těžkému poranění
Poznámka:

Pískovcová záklopní deska na hrobě saského npor. Carla Heinricha Fiedlera od 3. praporu myslivců. Pomník postaven roku 1867 rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 57 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03750
Souřadnice: N50°14'44.35'' E15°42'56.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Ernst Anton von Radke

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Hier ruhtet in Gott
Ernst Anton von Radke,
Hauptm. d. König. Sächs.
Jägerbrigade,
Ritter p. p.
geblieben am 3. Juli 1866
Schlacht bei Königgratz.
Poznámka:

Pískovcová záklopní deska na hrobě saského setníka Ernsta Antona von Radkeho od 3. praporu myslivců. Věnována roku 1866 rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 59 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03752
Souřadnice: N50°14'44.35'' E15°42'56.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička