Chrudim

Kenotaf Ivan Chalupa

Autor: Naďa Gutzerová, 02.01.2010
Umístění: Chrudim, Škroupova, hřbitov Sv. Kříže
Nápis:
IVAN CHALUPA
GENERÁL ČS. ARMÁDY I.M.
+ 28.1. 1887 – POPRAVEN
V BERLÍNĚ 1.4. 1943
Poznámka:

brigádní generál i.m., narozen v Kuklenách (dnes součást Hradce Králové)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Kenotaf Alois Šmahel

Autor: Naďa Gutzerová, 19.01.2014
Umístění: Chrudim, Škroupova, hřbitov u kostela Povýšení sv. kříže
Nápis:
ČESTNÉ PAMÁTCE
ALOISE ŠMAHELA
KNIHKUPCE V JAROMĚŘI
5.3. 1883 POPRAVENÉHO
JAKO OBĚT NACISMU
15.6. 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Naďa Gutzerová