Tábor

9. května, Čsl. armády, Fügnerova, Husovo náměstí, Chýnovská, Korandova, kpt. Jaroše, Nad Sládečkem, nám T. G. Masaryka, nám. F. Křižíka, nám. Prokopa Velikého, náměstí Mikuláše z Husi, Politických vězňů, Pražská, Průběžná, Staroklokotská, Tržní náměstí, U Bechyňské dráhy, U lípy, Zahradní, Žižkovo náměstí, nezařazeno

Hrob Rudolf Rosenberg

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.08.2019
Umístění: Tábor, Staroklokotská, hřbitov Klokoty
Nápis:
RUDOLF ROSENBERG
ROTMISTR HUDBY
*19.11.1879 - +5.9.1940

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Ruda Křížek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.08.2019
Umístění: Tábor, Staroklokotská, hřbitov Klokoty
Nápis:
RODINA KŘÍŽKOVA
RUDA *6.I.1922, +8.V.1945.
PADL PŘI OSVOBOZOVACÍCH BOJÍCH ZA PRAHU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Šuk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.08.2019
Umístění: Tábor, Staroklokotská, hřbitov Klokoty
Nápis:
MUDR JAN ŠUK
PLUKOVNÍK ZDRAVOTNICTVA
1862 – 1938.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Antonín Pavlíček

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.08.2019
Umístění: Tábor, Staroklokotská, hřbitov Klokoty
Nápis:
RODINA PAVLÍČKOVA
ANTONÍN
*1894 +1943
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě s legionářskou čepicí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Eduard Tockstein

Autor: Milan Lašťovka, 06.10.2018
Umístění: Tábor, Staroklokotská, hřbitov Klokoty
Nápis:
NA SRBSKÉM BOJIŠTI U
STEPOJEVACE VE SVĚTOVÉ VÁLCE
PADL A POHŘBEN BYL SYN:
EDUARD TOCKSTEIN
NADDOZORCE FINANČNÍ STRÁŽE
V ŽELEZNÉ RUDĚ
*10.XI.1883, +22.XI.1914.
Poznámka:

Tockstein Eduard
10.11.1883 Třeboň
pěší pluk 75
Datum úmrtí:22.11.1915
Příčina úmrtí:Nezvěstný
Místo úmrtí:Niš, Srbsko+, v zajetí
Bojiště:jižní fronta (srbské bojiště)
Poznámka:prohlášen za mrtvého čj. 386847/21
(datum úmrtí na náhrobku a v záznamech Vua Praha se liší)
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/soldier/14404352 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°24'52.36'' E14°38'35.68'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Josef Rejlek

Autor: Radka Karlová, 16.01.2014
Umístění: Tábor, Tržní náměstí, spodní strana, fasáda domu
Nápis:
BOJOVAL, PADL, ZVÍTĚZIL

*25.II.1871 JOSEF REJLEK +24.III.1939
Poznámka:

Rejlek Josef: *Libějice. V letech 1878-1886 navštěvoval dvoutřídní obecnou školu ve Slapech. Poté se vyučil obuvnické profesi u firmy „Primas“ v Čelkovicích u Tábora a ve Vídni si vyprofiloval svou odbornost v oblasti ortopedické obuvi. Byl členem sociálně demokratické strany a v období stranického rozkolu se stavěl k radikální levici. 1921 je u zrodu KSČ v Táboře. Díky agitační činnosti měl často potyčky se zákonem, které většinou končily jen pokutou, avšak někdy i několika hodinami či dny vězení. Ze soudních spisů lze zjistit, že již v této době měl závažné zdravotní potíže - rozedmu plic. 16.3.1939 zatčen gestapem a podroben výslechům. +27.3.1939 v táborské nemocnici na mozkovou cévní příhodu, která patrně souvisela s duševním přepětím, vyvolaným zatčením, a následným zhoršením jeho zdravotních potíží. Na desce je chybné datum +24.3.1939. ((zdroj: Památníky obětí nacistické okupace v Táboře (Bakalářská diplomová práce) Lenka Stejskalová))


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-28563
Pomník přidal: Radka Karlová
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 06.11.2013
Umístění: Tábor, U Bechyňské dráhy, peron vlakového nádraží
Nápis:
(levá deska)
„TÁBOR JE NÁŠ PROGRAM“
T. G. MASARYK

(pravá deska)
1939 1945

MY ŽELEZNIČÁŘI VZPOMÍNÁME NA VÁS,
KTEŘÍ JSTE PRACOVALI V NAŠICH ŘADÁCH
A V LETECH NĚMECKÉ OKUPACE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTYNA POPRAVIŠTÍCH V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
A VĚZNICÍCH ZA SVOBODU A LEPŠÍ BUDOUCNOST
NÁS VŠECH
JOSEF BEJBLÍK poddílenský
STANISLAV CIBULKA děl. n. v.
FRANTIŠEK ČERVENÝ dílenský
FRANTIŠEK FARA vrch. prov. doz.
JAROSLAV HÁJEK strojv. ček.
JOSEF HOMOLKA dílenský
JOSEF HRBEK pomocný zam.
VÁCLAV HRSTKA pomocný zam.
JAN KLOUDA průvodčí vlaků
JOSEF MACOUN pom. zam.
FRANT. MAREŠKA stan. pom.
JOSEF MÍKA průvodčí vlaků
JOSEF MRZENA dílenský
JOSEF PEJCHAR strojvedoucí
JOSEF PAŘÍZEK pom. zam.
FRANTIŠEK RANDA inspektor
KAREL SOUČEK vrch. prov. doz.
LEOPOLD SIKA pom. zam.
VÁCLAV SVATOŠ stroj. top.
PETR TŮMA stroj. top.
EMANUEL VÁCHA trať. řem.
OLDŘICH VESELÝ stroj. ček.
A NIKDY NEZAPOMENEME.
11.XI.1945
Poznámka:

Bejblík Josef: *15.2.1890. Žil v Plané nad Lužnicí. Zatčen 18.3.1941 pro ilegální činnost, prošel věznicemi v Terezíně, Drážďanech, Straubingu. +20.3.1945 Buchenwald.
Cibulka Stanislav: *10.1.1910 Nové Dvory u Tábora, pobýval ve vesnici Nasavrky. Zatčen byl 6.12.1943 v Brémách, vězněn v Hamburku a tamtéž 24.8.1944 popraven. Důvod zatčení a popravy není známý.
Červený František: *7.2.1904 Čelkovice. Zatčený 13.3.1941, vězněný v Mnichově, kde byl 2.11.1941 popraven.
Fara František: *8.10.1891 Tábor. Zatčen za odbojovou činnost 8.10.1941, převezen do Osvětimi, kde 14.4.1942 zemřel.
Hájek Jaroslav: nejsou informace.
Homolka Josef: *22.2.1888 Vrážná (VÚA uvádí Vážná), okr. Tábor. Bydliště: Košín. Zámečník. RU armáda: Gefr., LIR. Nr. 28. Zajetí: 7.7.1915 Krasnik. Přihlášení do legií: Bobrujsk, Minsk. Zařazení do legie: 24.7.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 8.stř.pl., poslední: sam.stroj.rota. První hodnost: vojín, poslední: desátník. Konec v legiích: 8.11.1920. Demobilizován. Zatčen 19.3.1941 za ilegální činnost, vězněn v Terezíně a Praze. +13.7.1941 v nemocnici SS Praha.
Hošna Rudolf: *26.9.1894 Chvalšiny. Gestapem zatčen 19.3.1941, držen v Terezíně, Drážďanech, Bautzenu a Flossenbürgu, kde se od 7.4.1945 dostal na listinu nezvěstných.
Hrbek Josef: *11.3.1894. Za účast v odbojové skupině KSČ došlo k jeho zatčení 19.3.1941, +30.3.1941zemřel na následky násilného vyslýchání gestapem.
Hrstka Václav: *8.1.1901, zatčen 18.3.1941 a zemřel 7.9.1944 v Táboře.
Klouda Jan: *8.11.1894 Petříkovice (VÚA uvádí Květuš). Bydliště: Lažany. Dělník. RU armáda: Inft., IR. Nr. 8. Zajetí: 20.7.1915 Karpaty. Zařazení do legie: 11.5.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvar: 10. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 10.8.1920. Později bydlel v Táboř. Zatčen byl z důvodu poslechu zahraničního rozhlasu 3. března 1944, převezen do Drážďan, kde se od ledna 1945 ztrácí o něm informace.
Macoun Josef: stál u vzniku ilegální skupiny ve výtopně. Patřil i mezi členy ilegální komunistické skupiny. Za svou činnost byl odsouzen k trestu smrti a 15.4.1943 popraven v Drážďanech.
Mareška František: *31.3.1885 Paseka u Tábora. Zatčen z důvodu rozšiřování zpráv zahraničního rozhlasu 22.6.1942, +22.9.1942 Mauthausen.
Míka Josef: *22.12.1894 Měšice. K jeho zatčení došlo 15.12.1944 z neznámých důvodů. Byl transportován do Terezína, kde 18.4.1945 zemřel.
Mrzena Josef: *2.1.1894 Čekanice. 19.3.1941 byl zatčen za podporu komunistického hnutí. Poskytoval pomoc pozůstalým ženám po zatčených odbojářích. Za tuto činnost dostal trest tři a půl roku. Prošel věznicemi Terezína, Drážďan, Bautzenu a Beyreuthu. V Beyreuthu dokončil svůj trest a byl propuštěn, avšak v tak zuboženém stavu, že zemřel po cestě domů v Markerdwitz 13.10.1944. Pejchar Josef: *11.10.1896 Tábor. Patřil mezi agilní členy odboje, pracoval jako strojvedoucí, čehož využil, aby mohl svou ilegální činnost šířit po několika úsecích. Zatčen 2.2.1943. V Táboře byl vyslýchán až do června stejného roku a poté ho převezli do Terezína, v srpnu na Pankrác a po dvou měsících opět do Terezína. V listopadu byl poslán do Gollnow a po šesti měsících do Drážďan, kde s ním proběhl soud. 22.8.1944 byl odsouzen k trestu smrti a následujícího dne popraven.
Pařízek Josef: bližší informace o jeho osobě a smrti nejsou známy.
Randa František: *1.2.1890 v Nezdice. +2.6.1942 na táborském popravišti, za schvalování atentátu. Udán spolupracovníkem.
Souček Karel: *8.2.1891 Hradec Králové. Kvůli jeho ilegální činnosti v Sokole si pro něj 4.11.1942 přišlo gestapo, převezli ho na Pankrác a poté do Osvětimi kde 2.6.1943 zemřel.
Sika Leopold: *11.11.1892 Rapšach. Zatčen za ilegální činost. Odsouzen v Drážďanech k 8 letům káznice, ale není známo, kdy a kde v okupaci zemřel.
Svatoš Václav: pro ilegální činnost zatčen v roce 1943, poté vězněn na Pankráci a Berlíně. 15.9. 1944 popraven v Plötzensee.
Tůma Petr: *15.4.1897 Osek. Zatčen za finanční pomoc komunistickému odboji 22.3.1941. Prošel věznicemi v Terezíně, Drážďanech a Budyšíně. Pustili ho dříve, než si odpykal celý trest na 3,5 roku, ale ve zbídačeném stavu. Slepý a s nádorem na mozku se vrátil 10.8.1942 a 8.11.1942 nepřežil operaci v nemocnici v Praze.
Vácha Emanuel: *25.11.1898 Kloužovice. Žil v Chýnově. Zatčen i s manželkou Anežkou Váchovou (*9.1.1904 Březiná) 8.2.1944, kdy je někdo prozradil, že ukrývají stíhaného ilegálního pracovníka. Byli převezeni na Pankrác. Zde 22.6.1944 popravili Anežku, zatímco Emanuel byl odvezen do Drážďan a tam 21.12.1944 popraven.
Veselý Oldřich: *19.3.1903 Rachtice. Byl gestapem odveden za poslech zahraničního rozhlasu 15.2.1944. Prošel transportem na Pankrác, Terezín a jeho další osud není známý.
(zdroj: VÚA, Legie 100, Památníky obětí nacistické okupace v Táboře (Bakalářská diplomová práce) Lenka Stejskalová, Pankrácká „sekyrárna“ – oddělení II A )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-28680
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Porteš a Lucie Ottová, 31.07.2010
Umístění: Tábor, U lípy, místní část Čelkovice, hřbitov
Nápis:
1914 1918
BARTOŇ KAREL, ČEŠPIVA JOSEF, DOLEJŠ VÁCLAV, HERVÍŘ FRANT., KUKLA FRANT., KRUPAŘ KAREL, MRÁZEK KAREL, MALÝ FRANT., NOVÁK FRANT., NOVÁK FRANT., PROKOPP VÁCL., PEJŠA VOJT., RYBA JOSEF, SMAŽÍK JOSEF, ŠAFRATA KAREL, ŤOUPALÍK ED., VONDRÁČEK JAR., VESELÝ JAN, ZEMAN LAD.,

MUČEDNÍCI NACISMU
1939-1945
VESELÝ JAN, HOMŮLKA VOJT., ČERVENÝ FR., ŘÍPA OLDŘICH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-28532
Pomník přidal: Jiří Porteš a Lucie Ottová

Hrob Václav Houser

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 13.02.2016
Umístění: Tábor, Zahradní, Čekanice, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV
HOUSER
*6./VI. 1885, †27./11. 1922.
Poznámka:

foto vojáka, Rakousko-uherské armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°25'25.86'' E14°41'7.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Michálek

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 13.02.2016
Umístění: Tábor, Zahradní, Čekanice, hřbitov
Nápis:
RODINA
MICHÁLKOVÁ

VÁCLAV
†17. I. 1930,
ve věku 59 r.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°25'25.86'' E14°41'7.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo