Most

alej Boženy Němcové, Čsl. armády, Hřbitovní, Na Novém světě, park Šibeník, Pod Koňským vrchem, Slovenského národního povstání, Třída Budovatelů, Zdeňka Štěpánka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zlatuše Machová, 21.05.2016
Umístění: Most, Na Novém světě 4/2, starý židovský hřbitov
Nápis:
Den Kameraden - Kriegsgefangene Israeliten.
1914 Brüx 1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°31'21.37'' E13°37'41.23'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Památník spojeneckých náletů

Autor: Jiří Padevět, 23.04.2021
Umístění: Most, park Šibeník, v parku Šibeník vedle rozhledny Funpark
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Na místě německé protiletadlové baterie byla postavena jako Památník obětem náletů maketa protiletadlového Flaku.
12. května 1944 provedlo 140 bombardérů USAAF první masivní nálet na Most a Záluží u Mostu. Nálet zasáhl především průmyslové provozy továrny STW, zvané také Hydriawerke, ale i obytné domy a baráky pracovních a zajateckých táborů v Záluží u Mostu, Horním Jiřetíně, Janově, Saběnicích, Dolním Litvínově i Horním Litvínově. Během bombardování bylo zraněno více než 700 osob, zahynulo nejméně 590 osob.
Další masivní nálet amerických bombardérů proběhl na Záluží u Mostu 21. července dopoledne. V areálu továrny vybuchlo více než 1000 bomb, zasaženy byly tábory pro totálně nasazené dělníky a válečné zajatce v Záluží, Souši, Růžodole a Konobržích. Během náletu zahynulo 91 osob různých národností a téměř 400 utrpělo zranění.
Třetí nálet na Záluží u Mostu proběhl 24. sprna 1944. Při náletu byla zničena řada průmyslových cílů a obytných budov, zahynulo 29 osob, další potom 12. září. Během tohoto náletu došlo k velkým materiálním škodám v továrnách, ale nálet měl naštěstí jedinou oběť. Bombardování pokračovalo i 23. září, to provedl bombardovací svaz USAAF nálet na chemické závody STW v Záluží u Mostu.
Další nálet proběhl 16. října a 20. října 1944, kdy většina bomb dopadla do obytné zástavby Mostu a na barákové tábory totálně nasazených dělníků. Zabito bylo okolo 30 osob. Zasaženy byly i Ervěnice, kde byly hlavním cílem budovy důlních provozů, ale bylo zničeno i několik obytných domů. K náletu došlo i 23. října 1944, kdy byl zasažen kromě Mostu i Dolní Jiřetín. Nálety na Most a Záluží u Mostu pokračovaly i v prosinci 1944.
Definitivně byla chemička v Záluží u Mostu, vyrábějící pro německé vojenské jednotky syntetický benzin, zničena náletem, uskutečněným v noci z 16. na 17. ledna 1945. Tentokrát se jednalo o britské královské letectvo, kterému se podařilo továrnu STW zničit. Výroba benzínu nebyla do konce okupace obnovena.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°30'6.38'' E13°39'2.99''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Památník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 21.01.2012
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
PAX
Poznámka:

Budova bývalého krematoria, nyní památník Obětem 2. světové války. V budově je umístěn expozice venovanáválečné událostem let 1938–45 na Mostecku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4209-00288
Souřadnice: N50°30'9.05'' E13°37'40.53''
Pomník přidal: Pavel Lajer

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.12.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městký hřbitov
Nápis:
1939 - 1945
PAMÁTCE OBĚTÍ
NĚMECKĚHO FAŠISMU

Památce
synů bratrského ruského národa
umučených v osbobozovací válce.

Z vděčnosti
věnuje
odbočka S.N.R. Most 1947

ПАМЯТИ СИНАМ
РУССКОГО
БРАТСКОГО
НАРОДА
ПОГИБШИМ
В ОСВОБОДИТЕЛъНОЙ
ВОЙНЕ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-39378
Pomník přidal: Pavel Lajer

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.12.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
Zastav každý na chvíli kroky jen,
rozjímej,
že není nikdy mrtev ten na něhož vděčně národ vzpomíná.
Tento pomník bude pro vždy hlásat všem,
že těla mužů těchto jmen byla Němci umučena.

1938 - 1945
Václav Enžl * 5.1.1878
Oldřich Hornof * 6.11.1910
Josef Huml * 13.5.1889
Josef Král * 16.2.1902
František Kronďák * 20.3.1894
Ladislav Kovařík * 8.6.1922
Josef Lanc * 29.3.1902
Bohumil Sopr * 28.3.1907
Josef Vokoun * 4.8.1890

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-290
Pomník přidal: Pavel Lajer

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.06.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
LIDÉ BDĚTE

Na věčnou paměť 206 obětí fašismu
umučených při transportu smrti,
které byly 25.4.1945 ve zdejší obci
ve společném hrobě pohřbeny.

Čest památce majora Rudé armády
Vladimíra Grigorjeviče Rufova,
který byl ve zdejší obci pohřben.
Poznámka:

Deska pochází z dnes již zaniklé obce Třebušice (obec musela ustoupit těžbě uhlí).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-39379
Pomník přidal: Pavel Lajer

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.06.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
1914 - 1918

Amler Antonín, Bartůněk Emil, Brandl Franz, Celer František, Čadek Jan, Čermák Josef, Černý Oldřich, Dlouhý Alois, Doležal Josef, Dvořák František, Egermajer Emil, Ehm Norbert, Farták Josef, Farták Ladislav, Frána František, Frána Emil, Friedrich Josef, Fischer Leopold, Gebauer Emil, Grumptmann Anton, Hábr Václav, Hamouz Jan, Hamouz Josef, Hartman Josef, Herglotz Heinrich, Holub Antonín, Holý Josef, Jelínek Jan, Jetel Eduard, Judl Rudolf, Kaftan Antonín, Kapoun Václav, Karel Vojtěch, Keitzel Alois, Kodet Josef, Kolář Václav, Koutecký Rudolf, Koutecký Karl, Kvěz Rudolf, Kup Josef, Lodl Karel, Lorenz Antonín, Mach Josef, Minařík Václav, Míšek Františel I.L., Neumans Alois, Ott Josef, Pelc Václav, Peša Jindřich, Porstendorfer Jos., Pomerle Johann, Richter Anton, Srbecký Josef, Srb Josef, Straka Richard, Šafařík Ludvík, Schreiber Hugo, Stempel Anton, Šebek Václav, Šilhavý František, Šístek Václav, Šťáhlavský Václav, Šůcha Alois, Tesař František, Tůma Karel, Valenta Antonín, Vlach Václav, Vitouš Antonín, Vostatek Josef, Vondra Josef, Vykouk Karel, Wachtel Josef, Winkler Franz, Záhrobský Josef, Zíma Josef
Poznámka:

Pomník byl přenesen v roce 1963 ze zlikvidované obce Souš na hřbitov do Mostu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-39380
Pomník přidal: Pavel Lajer
Doplnění informací: M. Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.12.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
1944 - 1945
UMUČENÝM HRDINŮM
SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

Věnuje posádka Most
1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-39373
Pomník přidal: Pavel Lajer

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.12.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE UMUČENÝCH
SOVĚTSKÝCH OBČANŮ
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
Měst.NV MOST

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-39377
Pomník přidal: Pavel Lajer

Pomník Obětem 2. světové války

  • + o skupině VPM (MO, Most, městský hřbitov)
Autor: Pavel Lajer, 01.12.2006
Umístění: Most, Pod Koňským vrchem, městský hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ
SOUDRUHŮ UMUČENÝCH NACISTY
V DRÁŽĎANECH 24.5.1944

Vlasta Faltýsková 24.7.1927
Jaroslav Hablt 20.10.1923
Václav Kratochvíl 29.5.1922
Eduard Průša 1.3.1924

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4209-39375
Pomník přidal: Pavel Lajer