Štěpánovice

Hrob Václav Šafránek

Autor: František Mrvka, 15.11.2017
Umístění: Štěpánovice, Školní, hřbitov u kostela
Nápis:
VÁCLAV ŠAFRÁNEK
*14/9.1878. +8/2.1919 po útrapách válečných

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Josef Taika

Autor: František Mrvka, 15.11.2017
Umístění: Štěpánovice, Školní, hřbitov u kostela
Nápis:
RODINA
TAIKOVA
ze ZVÍKOVA
V upomínku na JOSEFA TAIKA
zemřel 25.9.1918 v městě Inichenu
v STÁŘÍ 21 r.
Trpěls pro vlast milý synu, podlehl
jsi útrapám, pro to dá ti za odměnu,
věčný pokoj nebes pán.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Jakub Novotný

Autor: František Mrvka, 15.11.2017
Umístění: Štěpánovice, Školní, hřbitov u kostela
Nápis:
RODINA
NOVOTNÝCH
ze ŠTĚPÁNOVIC
Věnuji upřímné památce
svým drahým zemřelým dítkám
JANU, MARII, SALEZII A JAKUBOVI
ve válce zemřelému.
Odpočiňte v pokoji.
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.
Mohlo by se jednat o Jakuba Novotného, vojína pěšího pluku 91, narozeného 1884 v Libnitsch (dnes obec Libníč, poblíž Štěpánovic, asi 7 km), zemřelého 1.10.1917 na hlavním obvazišti divizní kolony 53 v Kolenci, Görz – Přímoří, pohřbeného 3.10.1917 na vojenském hřbitově v Kolenci, hrob č. 49.
Opsáno podle: Sterbregister p. pl. 91; duchov. správa katol. u ZVV Praha; tom V., fol. 193
(zdroj: http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Jan Bláha

Autor: František Mrvka, 15.11.2017
Umístění: Štěpánovice, Školní, hřbitov u kostela
Nápis:
Na památku padlého vojína
Jana Bláhy,
zemřelého 23. ledna 1916
ve Lvově v 24 roce věku svého.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka