á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

kapitán Zdeněk Krejčí

* 10.10.1903 (Lazy, okr. Karviná)
† 30.4.1945 (Ostrava)

Narodil se v Orlové v rodině kancelisty. 31. července 1921 se vyučil jako obchodní příručí. Vojenskou službu absolvoval u 3. pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova v Kroměříži a ukončil ji v hodnosti desátníka. V letech 1927 až 1936 byl živnostníkem – vedl obchod s drogistickým zbožím v Lazech u Orlové. Poté pracoval jako důlní dělník na dole Doubrava a od začátku roku 1938 jako definitivní báňský úředník v Elektrických ústřednách vítkovických kamenouhelných dolů.
Roku 1931 se oženil, měl tři děti – dceru a dva syny.

Od roku 1939 byl členem odbojových skupin Obrana národa a Slezský odboj. Ve Slezském odboji měl hodnost kapitána. Pracoval jako zbrojíř, organizátor a zpravodajec. Jeho zpravodajská značka pro odbojovou skupinu byla M.52. V letech 1939-1940 udržoval styk s ilegálními organizacemi na Slovensku a v Polsku (Orzeł Biały, hlavně ve Varšavě). Švagrem Karlem Dvořáčkem, byl nasměrován na Kraków - Male Bronowice, odkud byly dodávány výbušniny a kde se napojil na zpravodajskou službu Ludvíka Svobody.

V roce 1943 navázal spojení s ilegální organizací RU-DA v Praze. Byla mu přidělena výzvědná služba – prováděl fotografování míst, která měla být, jako důležité objekty pro válku, bombardována. Pro práci mu byla přidělena vysílací stanice. Za svou práci byl zařazen do Ústředí výboru ilegální organizace RU-DA.
Organizoval skupinu padesáti mužů, kteří měli při osvobozovacích bojích o Ostravsko za úkol zachránit mosty před zničením. Padl při obraně Žofinského mostu v Ostravě 30. dubna 1945 v odpoledních hodinách.

Urna s jeho popelem je uložena v kulturní památce, mauzoleu - Památníku Rudé armády v Ostravě v Komenského sadech. Deska s jeho jménem je umístěna na symbolickém hřbitově u Památníku II. světové války v Hrabyni.

Vyznamenání In memoriam:
Československý válečný kříž 1939 (na základě dekretu uděleného presidentem republiky dne 22. března 1946, číslo matriky 19.597)
Medaile trocnovského hrdiny

Zdroje (mimo informací z desek):
portál CEVH MO ČR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Krejčí_(odbojář)

VPM:
památník - Hrabyně, okres Opava
pomník - Ostrava, okres Ostrava


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.