á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Jiří Hauerland

2/Lt. Russell Meyrick

* 1921 (Springfield, USA)
† 29.8.1944 (Rudice)

2/Lt. Russell Meyrick pocházel ze Springfieldu jako nejstarší ze čtyř dětí Williama H. a Catherine B. Meyrickových. Měl dvě sestry Elizabeth a Jean a bratra Donalda. Po ukončení střední školy technického zaměření, která úzce spolupracovala s dílnami firmy Wico Electric Co., nastoupil u této společnosti jako technik a protože firma měla statut důležitosti pro válečný průmysl, byl ke svému velkému zklamání zproštěn vojenské povinnosti. Napsal proto dopis přímo presidentovi Rooseveltovi a ačkoliv nikdy nedostal odpověď, záhy ho armáda povolala do služby a na vlastní žádost nastoupil k letectvu. Individuální výcvik bombometčíka prodělal v Bakersfieldu, stát California a po jeho ukončení se stal členem v osádce Lt. Victora Kreimeyera. Dva měsíce před odletem do Evropy se oženil se svojí přítelkyní Eleanor Sheridan.
Podle výpovědí některých členů osádky zahynul Lt. Meyrick po zásazích střelami již na palubě. Zcela konkrétně o tom vypověděl T/Sgt. Coogan: „…Stál jsem vedle bombometčíka v okamžiku, když ho zasáhly dvacetimilimetrové střely….“ Exploze letounu vyvrhla jeho tělo do volného prostoru a to dopadlo na katastr obce Rudice do míst zvaných Kozojedy. Ještě týž den odpoledne našli tělo místní obyvatelé a přenesli je do márnice rudického hřbitova. Pohřeb Russella Meyricka a Josepha Marinella vykonal dne 31.8.1944 o druhé hodině odpolední rudický farář Josef Novák. Aktu se zúčastnili také čtyři němečtí vojáci, kteří vzdali padlým americkým letcům vojenskou čest. Po válce (3.9.1946) jejich exhumované ostatky převezli američtí vojáci do Francie k opětovnému pohřbení. Od roku 1949 odpočívá Russell Meyrick v rodinném hrobě na hřbitově Hillcrest ve Springfieldu, stát Massachusetts.
O tom, že se 2/Lt. Russell W. Meyrick nevrátil z operačního letu do Československa, se rodina dozvěděla dne 9. září 1944 z telegramu zaslaného válečným úřadem státní správy. Letcova manželka Ellie se následně dotázala na bližší podrobnosti o dalším osudu svého manžela dopisem zaslaným Lt. Kreimeyerovi, který ji také dne 8.10.1944 odpověděl. V tuto dobu všichni ještě žili v naději, že se Russellovi podařilo použít padáku a že upadl do německého zajetí.


Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.leteckabitvakarpaty.cz/

VPM:
hrob - Rudice, okres Uherské Hradiště
pamětní deska - Rudice, okres Uherské Hradiště


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.