á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

PhDr. Richard Feder

* 26.8.1875 (Václavice u Benešova)
† 18.11.1970 (Brno)

Rodným jménem David ben Ješajahu. Byl významným myslitelem, zemským rabínem, také spisovatelem a pedagogem.
V roce 1896 maturoval na Českém akademickém piaristickém gymnáziu v Praze. V letech 1896 - 1903 dále studoval na Filosofické fakultě ve Vídni. V roce 1902 studia zakončil doktorátem a v následujícím roce získal i druhý doktorát na Židovské teologické fakultě, kterou souběžně navštěvoval.
Jako rabín začínal v Kojetíně, později sloužil v Kolíně a Roudnici nad Labem. Dlouhá léta působil zejména v Kolíně. Zde až do roku 1938 vyučoval němčinu a německou obchodní korespondenci na kolínské Obchodní akademii, zároveň učil židovské náboženství na Státním reálném gymnáziu a na měšťanských školách.
Po 2. světové válce se vrátil do Kolína, kde se pokusil obnovit místní židovskou obec. Roku 1953 byl zvolen oblastním moravskoslezským rabínem se sídlem v Brně a následně v roce 1961 byl ustanoven vrchním rabínem pro české země.

Richard Feder byl během nacistické okupace deportován transportem pod kódem AAd z Kolína do Terezína - dne 13.06.1942. V transportu měl číslo 663. Celkem bylo tímto transportem deportováno 736 osob, z nichž 673 zahynulo a pouze 63 osob přežilo. R. Feder přežil jako jediný ze své rodiny. Jeho manželka Hilda Federová, roz. Porgesová, zahynula dne 24.12.1942 v Terezíně. Syn Evžen i dcera Ruth Hellerová (roz. Federová) zahynuli, i se svými rodinami, v Osvětimi. Druhý syn Viktor byl se svou rodinou deportován do Terezína z Plzně v lednu 1942 a v dubnu téhož roku převezen do tábora Zamošč v Polsku, kde také zahynul.
Richar Feder i v nesmírně těžkých podmínkách ghetta v Terezíně pokračoval ve své duchovní a pedagogické činnosti. Mimo jiného například uzavíral židovské sňatky a dle možností udržoval mezi souvěrci náboženský život.

Z literární tvorby Richarda Federa se nejčastěji udávají tato základní díla, z nichž některá vydával i vlastním nákladem:
- Židé a křesťané (1919)
- Hebrejská učebnice (učebnice novohebrejštiny, 1923)
- Sinaj (učebnice židovského náboženství, 1955)
- Židovská tragedie (jedna z prvních knih v Československu pojednávajících o holocaustu, 1947)
- Haleluja. Hebrejská řeč. (1936) - Hebrejská řeč pro obecné, měšťanské i střední školy.

Panu PhDr. Richardu Federovi bylo uděleno v roce 1965 vyznamenání Zásluhy o výstavbu a v roce 2002 prezidentem Václavem Havlem propůjčen Řád TGM in memoriam.
Dále byl v roce 1961 jmenován čestným občanem rodné obce Václavice u příležitosti 80. výročí otevření zdejší školy a v roce 2003 mu bylo uděleno čestné občanství města Brna in memoriam.

Richard Feder zemřel dne 18.11.1970 ve vysokém věku 95 let a je pohřben na Židovském hřbitově v Brně - Židenicích.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana , http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=osobnosti , http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ , http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/

VPM:
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.