á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Otakar Cochlar

* 24.12.1909 (Valašské Meziříčí)
† 27.5.1943 (Vratislav)

Otakar Cochlar se narodil 24. prosince 1909 ve Valašském Meziříčí. Zde také vychodil obecnou a měšťanskou školu. Po maturitě na učitelském ústavu, kterou vykonal 17. 6. 1929, působil krátce jako výpomocný učitel v Českém Těšíně a po absolvování prezenční služby (1. 10. 1929 - 27. 3. 1931) u Horského pěšího praporu 9 v Košicích, kde s velmi dobrým prospěchem ukončil studium ve Škole pro důstojníky v záloze a byl ustanoven na funkci zpravodajského důstojníka v záloze. V roce 1931 pak odchází učit na obecnou školu do Tyry, kde později zastupoval správce školy. Záhy však odchází na vlastní žádost na obecnou školu v Návsí pod Stožkem. Dne 1. ledna 1938 byl jmenován nadporučíkem v záloze a 23. září 1938 nastoupil během všeobecné mobilizace do Krkonoš. Jeho rodina po obsazení Těšínská Polskem musela tento kraj opustit. Otakar Cochlar se do Návsí již nevrátil, odešel za svou rodinou do Vsetína a v prosinci 1938 nastoupil na nové místo na I. obecné škole ve Vsetíně. Dne 15. ledna 1940 byl zatčen, vězněn byl v Uherském Hradišti, v Brně (Kounicovy koleje), ve Vratislavi, na Mírově. Dne 26. října 1942 byl odsouzen ve Vratislavi k trestu smrti a tam pak 27. května 1943 popraven.

Zdroje (mimo informací z desek):
MAJER Petr: Museli zemřít? Příběhy psané krví. Sdružení pro rozvoj Třinecka a Jablunkovska, Ostrava 2017.

VPM:
pamětní deska - Vsetín, okres Vsetín
pamětní deska - Vsetín, okres Vsetín
pomník - Vsetín, okres Vsetín


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.