Praha 3

Pamětní deska 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Škroupovo náměstí, na rohu s ulicí Blodkova
Nápis:
Dne 10. 12. 1988 se konalo na Škroupově náměstí u příležitosti 40. výročí podpisu Všeobecné deklarace lidských práv první povolené shromážděni opozičních seskupeni v období normalizace. Na úvod promluvil budoucí prezident republiky Václav Havel.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi