Staré Splavy

Lev z pomníku Obětem 1. světové války - Žatec

Autor: Regionální muzeum K. A. Polánka, 23.03.2016
Umístění: Staré Splavy, Dalibora z Myšlína 7, naproti č.p.
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

Žatecký lev střeží Máchovo jezero. Socha lva ze žateckého pomníku padlým z první světové války, který stával na místě chmelničky se našla ve Starých Splavech u Doks. Významnou místní památku, kterou dosud měli historici za zničenou, náhodně objevili otec a syn Valáškovi ze Žatce, kteří k Máchovu jezeru jezdí na dovolenou.
Všichni byli podle záznamů i vzpomínek pamětníků přesvědčeni, že socha lva zmizela po roce 1948 ve sběrných surovinách, kde měla být zničena. O to větší pak bylo jejich překvapení a radost, když zjistili, že se lev zachránil. "Tento nález považujeme za velmi významný z toho důvodu, že se díky šťastné náhodě objevila významná žatecká památka, o níž se prakticky takřka sedmdesát let mělo za to, že už neexistuje. Na základě informace pana Valáška se nám podařilo ověřit autenticitu lva, který dnes stojí u Máchova jezera. Dohledali jsme i jeho zajímavé a pohnuté osudy, které následovaly po roce 1948," řekl Petr Holodňák, archeolog žateckého muzea. Právě v roce 1948 stopa po lvu v Žatci končí.
Mezi Žatečany byl lev velmi oblíben, na jeho sochu a celý pomník včetně desek se jmény 403 padlých se skládali. Autorem pomníku byl sochař Anton Schaff z Teplic. V roce 1942 byl v důsledku nařízení o sběru barevných kovů sejmut a měl být roztaven. Socha lva však byla díky své popularitě mezi lidmi po celou dobu války tajně uschována ve sběrných surovinách. Poté ale měli historici za to, že byla v roce 1948 zlikvidována. Češi totiž neměli zájem obnovovat německý pomník, který byl od 30. let místem shromáždění s nacionalistickým podtextem, byť na něm byla i jména padlých s českými kořeny. Celý pomník proto musel zmizet. Na jeho místě pak v roce 1967 vznikla dnešní chmelnička, která je nejmenší chmelnicí na světě.
Sochu lva objevili Ivo a Přemysl Valáškovi nezávisle na sobě při svých návštěvách Máchova jezera, kde ji vídali ve Starých Splavech. Lev stával dříve na skále nad chatovou osadou, která po něm dodnes nese jméno Pod Lvem. Lev byl mezi lidmi oblíbený a podle Starých Splavů si od místních vysloužil jméno Splavák. "Zapátrali jsme v jeho historii a zjistili jsme, že jej místní učitel odkoupil ze sběrných surovin v Litoměřicích. Tak nás s otcem nezávisle na sobě napadlo, že by to mohl být žatecký lev," uvedl Přemysl Valášek. S touto domněnkou volali do žateckého muzea, které to potvrdilo.
Lva Splaváka později ze skály nad osadou svrhli vandalové, kteří jeho části odnesli do výkupny kovů. V roce 2006 byla socha restaurována, její obnovy se zhostil restaurátor a umělecký kovář Petr Podzemský. Ten při restaurování zjistil, že plastika byla zhotovena metodou tzv. galvanoplastiky. Lev v současnosti stojí v parku ve Starých Splavech v ulici Dalibora z Myšlína nedaleko Máchova jezera. Jeho podoba byla inspirována slavnou a často napodobovanou sochou lva ze severoněmeckého Braunaschweigu. Ten stojí na vysokém podstavci uprostřed hradu Dankwarderode v centru Braunschweigu.
(zdroj: Žatecké noviny, Týdeník Žatecka, ročník 2016, číslo 13, úterý 29. března )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo