Kutná Hora

Pomník Karel Havlíček Borovský

Autor: Vladimír Štrupl, 24.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí
Nápis:
KAREL
HAVLÍČEK
BOROVSKÝ

PŘISLIBUJTE
SI MNĚ,
VYHROŽUJTE SI MNĚ,
PŘEDCE ZRÁDCEM NEBUDU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl