á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

nadporučík Oskar Seidl

* 12. 9.1876 (Kladno - Kročehlavy, Štěpánov)
† 2. 5. 1915 (Gromnik, dnešní Polsko)

- byl prostředním ze 3 synů Marka Seidla a Amálie (roz. Reiserové). Žil v Kladně - Kročehlavech (ve čtvrti s místním názvem Štěpánov). Na kladenském židovském hřbitově je zapsán na kenotafu, který stojí mezi náhroky obou jeho rodičů.

- Osobní údaje jeho kmenového listu udávají, že byl česky hovořící, pravděpodobně židovského náboženského vyznání.
Dále je v kmenovém listu zajímavý údaj o jeho tělesných proporcích. Oskar Seidl měřil 169, 5 cm, velikost obuvi měl 12.

- Byl odveden 1. dubna 1897 (odvodní ročník 1897, pod číslem 26) a následně zařazen do aktivní služby jako pěšák k 3. setnině ode dne 1.10.1897 (zapsáno dne 4.1.1899 administrativní komisí c.k. pěšího pluku Praha č. 8).
Dle dalších obtížně čitelných zápisů provedených v kmenovém listu, byl O. Seidl veden střídavě v záloze, jako dobrovolník nebo přímo v aktivní službě až do I. světové války. Začátek války ho zastihl v hodnosti poručíka. Od 1.11.1914 je veden již v hodnosti nadporučíka. Dne 2.5.1915 padl jako nadporučík zeměbraneckého pěšího pluku č. 6 na bojišti v dnešním Polsku, v tehdejší Haliči.

- padl při bitvě u Gorlice, v níž německá a rakousko-uherská armáda prolomily frontu s Rusy. (v upomínce na O. Seidla na náhrobku kladenského židovského hřbitova stojí: "Padl v bitvě u Gromníku - Gorlice").
Podrobnosti k bitvě viz: http://csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2009/121-bitvy-1-sv-valky-bitva-u-gorlice

- Byl pohřben dne 4.5.1915 na katolickém hřbitově v Gromniku.

Zdroje (mimo informací z desek):
Kmenová kniha č. 1897, číslo listu 352 - Oscar Seidl, VHA
Wikipedie - město Gorlice
kniha Cesta bez návratu. kladenská židovská obec, PaedDr. Irena Veverková

VPM:
kenotaf - Kladno, okres Kladno
pamětní deska - Kladno, okres Kladno


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.