Hrob Gejza Medrický

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2014
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/A, hrob č. 5
Nápis:
JUDr. GEJZA MEDRICKÝ
*12.11.1901 +2.3.1989
Poznámka:

Gejza Medrický (12.11.1901 Banská Bystrica – Radvaň – 2.3.1989 Bratislava) bol politik, štátnik a publicista. Počas Slovenského štátu (1939-45) bol funkcionár HSĽS, poslanec slovenského snemu, minister hospodárstva a predseda Komitétu hospodárskych ministrov Slovenského štátu. Hlavný organizátor hospodárskeho života. Po oslobodení bol perzekvovaný a väznený.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Borodáč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 245
Nápis:
Národný umelec
JANKO BORODÁČ
režisér činohry
Slovenského národného divadla
18.VI.1892 - 18.II.1964

Venovalo
Slovenské národné divadlo
Poznámka:

Ján Borodáč bol dôstojník rakúsko-uhorskej armády, v roku 1915 padol do ruského zajatia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.9'' E17°4'3.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Chovan

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XII, hrob č. 236
Nápis:
JÚLIUS CHOVAN
PROFESOR
*17.VIII.1914 +17.IX.1998
Poznámka:

Július Chovan (17.8.1914 Ružomberok - 17.9.1998 Bratislava) v rokoch 1938-45 pôsobil v protifašistickom odboji, účastník SNP. Pracoval v ilegálnom vojenskom velení spolu s M. Polákom a J. Golianom. Spolupracoval aj pri rozhlasovom vysielaní Slobodného slovenského vysielača. Člen vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý sa stal v priebehu SNP štábnou rotou veliteľstva I. čsl. armády. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čsl. válečný kríž 1945, Za zásluhy 1945, Za chrabrosť 1945
(zdroj: http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/chovan-j%C3%BAlius )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Jenča

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom, údolí sektor I, hrob č. 148
Nápis:
IMRO JENČA
1918 - 1980
Poznámka:

Imrich Jenča (6.2.1918 Spišské Vlachy - 3.8.1980 Bratislava) bol slovenský rozhlasový publicista a režisér. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. V dňoch 25.-28.1.1945 bol zajatý a väznený Gestapom.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Magda Husáková-Lokvencová

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 12, hrob č. 202
Nápis:
REŽISÉRKA

DR. MAGDA HUSÁKOVÁ
LOKVENCOVÁ
13.9.1916 – 17.1.1966
Poznámka:

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová (13.9.1916 Pacov – 17.1.1966 Bratislava) bola divadelná herečka, režisérka a prvá manželka Dr. Gustáva Husáka. Jej otec bol dôstojník čsl. armády, ktorý sa presťahoval na Slovensko. V roku 1938 sa vydala za mladého komunistu G. Husáka. Tesne pred potlačením SNP odišla už ako tehotná na letisko Tri Duby a odtiaľ do Moskvy. Po zatknutí manžela v roku 1951 ju predvolali na ÚV KSS a nútili ju aby verejne odsúdila politickú činnosť svojho manžela, čo odmietla. Vo februári 1952 ju vyhodili z divadla, po niekoľkých rokoch sa tam vrátila a bola úspešnou režisérkou. Po návrate manžela z väzenia sa s ním rozviedla.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Frico Kafenda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 11, hrob č. 375
Nápis:
FRICO KAFENDA
Poznámka:

Fridrich (Frico) Kafenda (2.11.1883 Mošovce – 3.9.1963 Bratislava) hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg, nositeľ Radu práce. Po vypuknutí prvej svetovej vojny padol v roku 1915 do ruského zajatia (Krasnojarsk, Irkutsk). V Rusku vstúpil do čsl. légií, po skončení vojny sa vrátil na Slovensko.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)
Autorom náhrobníka je Ing. arch. Dušan Kuzma.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudo Zelienka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č.27
Nápis:
Ľudo Zelienka
1917 - 1977
Poznámka:

Ľudo Zelienka (5.12.1917 Zvolen – 8.8.1977 Bratislava) spisovateľ, pedagóg, ľudový rozprávač. Po Vypuknutí SNP zorganizoval 18-člennú skupinu vysokoškolákov, s ktorými sa dobrovoľne prihlásil do služieb Veliteľstva 1. čsl armády na Slovensku v Banskej Bystrici. Zadelený k vysokoškolskému strážnemu oddielu, po ústupe SNP do hôr v sprievode gen. R. Viesta a J. Goliana, zajatý pri Pohronskom Bukovci, z nemeckého transportu sa mu podarilo ujsť, skrýval sa v blízkosti Veľkého Lomu až do príchodu rumunskej armády, pôsobil v nej ako tlmočník 5. divízie do oslobodenia Zvolena 14.3.1945.
Vyznamenania: 1946 Rad SNP II. tr., 1947 čsl. voj. medaila Za zásluhy I. stupňa, 1964 pam. medaila k 20, výročiu SNP
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Svoboda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 158
Nápis:
Láska nikdy neprestane

Tomáš
SVOBODA
1882 – 1953
Poznámka:

Tomáš Svoboda (14.12.1882 Častolovice, Česko – 21.6.1953 Bratislava) violončelista, hudobný pedagóg. Violončelo študoval počas vojenskej služby v Mozarteu v Salzburgu (1903-06). V rokoch 1914-18 vojak na talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Janko Alexy

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 54
Nápis:
AKADEMICKÝ MALIAR
NÁRODNÝ UMELEC
JANKO ALEXY
1894 – 1970
Poznámka:

Janko Alexy (25.1.1894 Liptovský Mikuláš – 22.8.1970 Bratislava) maliar, prozaik, publicista, národný umelec. V rokoch 1917-1918 vojak rakúsko-uhororskej armády na ruskom a talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Hirner

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 440
Nápis:
PhDr. ALEXANDER HIRNER
*1911 +1987
Poznámka:

Alexander Hirner (13.12.1911 Smolenice – 17.11.1987 Bratislava) slovenský sociológ. V rokoch 1937-39 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, 1940-41 šéf úradu Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy v Bratislave. V roku 1958 nespravodlivo obvinený z buržoázneho nacionalizmu a odsúdený (väznený v rokoch 1958-66 – Jáchymov, Příbram, Valdice).
https://www.litcentrum.sk/autor/alexander-hirner/zivotopis-autora
Aktívny účastník SNP, osvetový dôstojník povstaleckej armády a veliteľ v začiatočných bojoch. Vyznamenaný Čsl. voj. Krížom 1939, Čsl. medailou Za zásluhy I. Stupňa, Čsl medailou Za chrabrosť a Radom SNP II. Triedy. V roku 1991 vyznamenaný Radom T. G. Masaryka IV. triedy
https://beliana.sav.sk/heslo/hirner-alexander


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás