Hrob Rudolf Singhofer

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII B, hrob. č. 133
Nápis:
Tu odpočíva v pokoji
pplk. v.v. RUDOLF SINGHOFER
*5.III.1896 †14.I.1966
Poznámka:

Rudolf Singhofer (5.3.1896 Gata Rakúsko - 14.1.1966 Bratislava) podplukovník pechoty, veliteľ III. práporu pešieho pluku I. V auguste 1916 nastúpil na rumunské bojisko, kde bol v bitke pri Carlibabe zajatý a odvedený do ruského zajateckého tábora. Tam sa prihlásil do čs. légií. Ako príslušník 7. čs. strel. pluku (Tatranského) sa zúčastnil bojov pri Zborove. Na Slovensko sa vrátil loďou 14.9.1920. Po návrate do vlasti bol aktivovaný na dôst. z povolania. Po vzniku SR bol v marci 1939 premiestnený do Trnavy a stal sa veliteľom III. pr. Začiatkom roka 1942 bol povýšený do hodnosti pplk. a ustanovený za vel. DOV Trnava, ktorým bol do skončenia II. sv. vojny. Vyznamenania: Kríž sv. Juraja, Voj. víť. kríž IV. tr., čs revolučná medaila, Čs. voj. kríž, kríž odboja I. st.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'20.8'' E17°4'5.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Tvorík

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IX, hrob č. 32
Nápis:
MICHAL TVORÍK
1914 - 1997
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25'' E17°4'8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Mináč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor: park, hrob č.91
Nápis:
VLADIMÍR MINÁČ
1922 - 1996
Poznámka:

Vladimír Mináč (10.8.1922 Klenovec - 25.10.1996 Bratislava) slovenský prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, kultúrny a politický činiteľ. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, koncom r. 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, neskôr Dachau. Po vojne bol redaktorom armádneho časopisu Bojovník (neskôr premenovaný na Obranu ľudu).
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Andrej Benka-Rybár

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII hrob č. 36
Nápis:
GENERÁL
PLK. ING. ANDREJ BENKA-RYBÁR 1914 -2002
Poznámka:

Andrej Benka-Rybár (15.10.1914 Bardejov - 25.2.2002 Bratislava) štábny kapitán, veliteľ 23. pešieho práporu, "Dunaj" III. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Prezenčnú voj. službu začal vykonávať ako voj. ašp. 1.10.1935. Po vzniku SR bol prijatý so slov. armády. Po vstupe SR do vojny proti ZSSR odišiel do poľa ako veliteľ 4. roty p. pl. 1. Z vých frontu sa vrátil v auguste 1941. Druhýkrát odišiel do poľa v marci 1942, teraz k ZD na Ukrajine. V posádke Trnava sa zapojil do ilegálneho protifašistického odboja a podieľal sa na organizovaní prechodu do SNP. V 1. čs. armáde na Slovensku 9.9.-10.10.1944 pôsobil vo funkcii vel. 23. p. pr. "Dunaj". Zúčastnil sa bojov na Pohroní, začiatkom novembra padol do nem. zajatia. Oslobodený bol 8.5.1945. Po návrate do vlasti bol prijatý do čs. armády. V rokoch 1952-58 vyučoval na VA. Hodnosť plk. získal v r. 1954. Pri príležitosti 50. výročia SNP ho prezident SR dňa 25.8.1994 vymenoval do hodnosti genmjr. v. v. Vyznamenania: Za hrdinstvo II. st., Rad SNP II. tr., Čs. voj kríž 1939, sov. Za pobedu nad Germanijej, Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., Rad SNP I. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Marko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII A, hrob č. 188
Nápis:
GEN. JOZEF MARKO
1904 - 1981
Poznámka:

Jozef Marko (8.6.1904 Zeleneč - 22.5.1981 Bratislava) plukovník spojovacieho vojska, veliteľ spojovacieho vojska 1. čs. armády na Slovensku. V r. 1924-26 absolvoval VA v Hraniciach, na jeseň 1936 nastúpil ako pedagóg v tejto VA. Po vzniku SR sa stal dočasne veliteľom spojovacieho vojska. Výrazne sa zaslúžil o budovanie kontaktov medzi SNR a predstaviteľmi armády. Zabezpečoval kontakty medzi SNR, partizánmi i Londýnom. Po vypuknutí SNP sa stal veliteľom spoj. vojska 1. čs. armády. Po ústupe do hôr sa najprv zdržiaval v Nízkych Tatrách, až do prechodu frontu sa skrýval vo svojom rodisku v Zelenči. V rokoch 1945-48 pôsobil ako vel. spojovacieho vojska na MNO v Prahe. Dňa 19.2.1947 bol menovaný na brig. generála. Po nástupe komunistov k moci v r. 1949-50 bol z politických dôvodov zatknutý a väznený. 25.3.1959 bol v procese s tzv. Karvašovou skupinou neoprávnene odsúdený na 14 rokov väzenia za velezradu. Prepustený bol v r. 1963 vďaka prezidentskej amnestii. Úplne rehabilitovaný bol až po smrti v r. 1991, kedy mu bola priznaná hodnosť genmjr. in memoriam. Vyznamenania: Čs. medaila Za zásluhy I. st., Rad SNP I. tr., Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. kríž 1939, franc. Chevalier de la Légion d´Honneur.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'19'' E17°4'8.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Dobrovodský

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor XLI, hrob č. 228
Nápis:
PLK. JOZEF DOBROVODSKÝ
*22.2.1909 †5.8.1986
Poznámka:

Jozef Dobrovodský (22.2.1909 Dolný Kubín - 5.8.1986 Bratislava) major delostrelectva, veliteľ del. V. a I. taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Na VA v Hraniciach na Morave študoval v r. 1928-30, potom pracoval v rôznych funkciách v armáde. Dňa 14.3.1939 bol prijatý do slov. armády a zúčastnil sa bojov proti Maďarsku na vých Slovensku. Už v r. 1939 sa zapojil do ilegálnej voj. organizácie "Victoire". Bojov proti ZSSR sa zúčastnil 28.6.-20.8.1941 a 8.2.-13.5.1942. Po návrate domov sa zapojil do protifašistických akcií a prípravy povstania. Po vypuknutí SNP viedol obranné boje na hornom Považí, neskôr v okolí B. Bystrice. Po ústupe do hôr bojoval ako partizán, bol zajatý, podarilo sa mu újsť a od 1.2.1945 žil na Orave. Vojenský súd ho medzitým odsúdil na trest smrti. Do čs. armády bol prijatý 10.4.1945 a zúčastnil sa oslobodzovania ČSR. Po vojne pôsobil v rôznych voj. funkciách. V hodnosti plk. bol voj. a let. attaché v Bukurešti. Následne sa stal obeťou perzekúcie a v novembri 1950 bol odsúdený pre voj. zradu a špionáž na 18 rokov väzenia. Prepustený bol v r. 1955, o dva roky neskôr bol rehabilitovaný. Dňa 2.12.1991 ho prezident ČSFR menoval do hodnosti genmjr. in memoriam. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska, Eiseneskreuz II. Kl., Za hrdinstvo III. st., Pam. odznak I. st., Vojnový kríž IV. tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Čs. voj. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čs. voj. medaila Za zásluhy II. st., Za pobedu nad Germanijej, Croix de Guerre, Ordinul Coroana Romaniei cu spade in gradul de Commandor, Croix de Guerre avec palme, Ordinul Steaue Romaniei II. gr., Rad červenej hviezdy


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'17.7'' E17°4'15.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Turzák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VIII, hrob č. 71
Nápis:
MARTIN TURZÁK
Poznámka:

Martin Turzák (21.2.1903 Dobšiná - 1961 Bratislava) podplukovník zememeračstva, veliteľ Vojenského zemepisného ústavu. Na voj. službu nastúpil 4.10.1924 k let. pl.3, začal však študovať na VA v Hraniciach na Morave. V rokoch 1931-32 absolvoval topografický kurz VZU v Prahe. Počas mobilizácie v roku 1938 bol zaradený do topografického odd. Ako odborník bol zaradený do čs.-maď. delimitačnej komisie pri vymedzovaní územia, ktoré malo byť odstúpené Maďarsku po Viedenskej arbitráži. Po vzniku SR pracoval ako voj. kartograf. Po vypuknutí SNP bol zaradený k velit. 1. čs. armády na Slovensku a zásoboval povstalecké jednotky mapami. Po potlačení povstania sa ukrýval v okolí Harmanca. Dňa 16.4.1945 bol prijatý do čs. armády, v r. 1946 bol povýšený na plk. Do zálohy bol prepustený v r. 1950. Vyznamenanie: Voj. víť. kríž IV. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.3'' E17°4'1.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Candrák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 06.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VIII/A, hrob č. 78
Nápis:
PPLK.
VIKTOR CANDRÁK
1921 - 2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'25.2'' E17°4'1.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Elemír Polk

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí sektor I, hrob č. 290
Nápis:
GENMJR. ING. ELEMÍR POLK
1905 - 1994
Poznámka:

Elemír Polk (24.9.1905 České Brezovo - 11.10.1994 Bratislava) podplukovník gen. štábu, náčelník štábu 1. divízie Vsl. armády, veliteľ oddielov partizánskej brigády Čapajev. V rokoch 1927-29 absolvoval VA v Hraniciach na Morave, ďalej pôsobil v rôznych armádnych funkciách. Po vzniku Slovenskej republiky pracoval v Trenčíne a Banskej Bystrici. Po vypuknutí vojny proti ZSSR odišiel na východný front (27.6. - 6.10.1941). Od 6.5.1944 sa stal náčelníkom štábu 1. divízie Vsl. armády na východnom Slovensku. V roku 1944 sa zapojil do príprav SNP, spolupracoval s part. jednotkou Čapajev a Alexander Nevskij. Dňa 31.8.1944 odletel na poradu s veliteľom 1. Ukrajinského frontu marš. Konevom. Počas odzbrojovania Vsl. armády Nemcami prešiel k part. oddielu Čapajev, s ktorým sa zapojil do bojov. Po prechode frontu vstúpil v marci 1945 do 1. čs. arm. zboru a bol zaradený do 2. čs. paradesantnej brigády. Dňa 3.12.1949 bol menovaný do hodnosti brig. gen. (genmjr.). Do zálohy odišiel v roku 1958.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'27.3'' E17°4'2.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Plicka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí park, hrob č. 64
Nápis:
PROFESOR
VLADIMÍR PLICKA
1890 - 1965
Poznámka:

Vladimír Plicka (10.1.1890 Viedeň - 26.6.1965 Bratislava) pedagóg, spisovateľ, publicista a osvetový pracovník. V rokoch 1915 - 1918 bojoval na frontoch prvej svetovej vojny. (zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)

Autorom busty je sochár Ludwik Korkoš


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás