Hrob Milan Húšťava

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, Slávičie údolie, sektor I, hrob č.229
Nápis:
RODINA
HÚŠŤAVOVA
syn MILAN
11.XI.1938 – 17.I.1962
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Václav Truhlář

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IV, hrob č. 394
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
VÁCLAV TRUHLÁŘ
*28.IX.1908 †8.X.1957
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Dohnány

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VIII, hrob č. 18
Nápis:
MUDr. LADISLAV
DOHNÁNY
1905 – 1991
Poznámka:

Ladislav Dohnány (uvádza sa i podoba Dohnányi) (*10.11.1905 Trenčín †22.12.1991 Bratislava) štábny kapitán zdravotníctva, prednosta chirurgického oddelenia. V roku 1939 bol krátko prednostom zdravotníckej služby MNO, 1942-46 náčelník vo vojenskej nemocnici, v apríli a máji 1945 viedol chirurgickú oddelenie vo vojenskej nemocnici v Ružomberku.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Strapák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 12.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor II, hrob č. 402
Nápis:
pplk. KAROL
STRAPÁK
*16.12.1914 †27.10.1969
Poznámka:

Karol Strapák (*1.12.1914 Pezinok †27.10.1962 Bratislava) stotník pechoty, spravodajský dôstojník a I. pobočník veliteľa pešieho pluku 101. Od 16.6. 1939 pracoval na MNO v Bratislave na 2. odd. štábu. Od 27.4.1943 do 25.7.1943 bol spravodajským dôstojníkom a I. pobočníkom veliteľa pluku v Minsku. 1.2.1945 bol zaistený gestapom pre ilegálnu činnosť a zadržaný do 15.3.1945. Vyznamenania: Za zásluhy (1939), Pam. medaila (1939), Voj. víťazný kríž V. tr., Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Pam. medaila k 20. výročiu SNP
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Groško

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 262
Nápis:
OSTAŇ TU EŠTE CHVÍĽKU

MAJOR ŠTEFAN GROŠKO
1.2.1920 – 2.12.2008

RODÁK Z ĽUBIŠE
VOJNOVÝ VETERÁN

JEŽIŠU KRISTE SYN BOŽÍ,
ZMILUJ SA NAD NAMI
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Ambruš

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IV hrob č. 376
Nápis:
FRANTIŠEK AMBRUŠ
11.X.1907 - 27.IV.1958

R. I. P.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rajmund Šmarda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 26.07.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XVII, hrob č. 342
Nápis:
ŠMARDA
RAJMUND 1894 - 1955
Poznámka:

Rajmund Šmarda (*25.10.1894 Brno †1955 Bratislava) podplukovník delostrelectva, veliteľ Obvodu obrany proti lietadlám Bratislava. V rokoch 1915-1918 sa zúčastnil bojov na rus. a tal. fronte, kde zastával funkcie na stupni družstvo, čata, rota. V roku 1916 ranený na ruskom fronte. V r. 1918 sa zúčastnil oslobodzovania čs. územia na juž. Morave. Od r. 1930 slúžil v armáde na Slovensku. Po vzniku Slov. štátu slúžil v slovenskej armáde. Zúčastnil sa bojov proti Poľsku. 1.9.1944 bol zatknutý a vyšetrovaný nem. bezpečnostnými orgánmi. 5.4.1945 nastúpil voj. službu v čs. brannej moci. Po roku 1948 väznený pre podozrenie zo zločinu voj. zrady. Oslobodený. Od 1.8.1949 vo výslužbe. Vyznamenania: Kríž Svetovej vojny II. stupňa (1941), nem. Das Verdienstkreutz des Ordens vom Deutschen Adler 3. Stufe mit Schwerter a iné.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Hagara

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XIV, hrob č. 477
Nápis:
JOZEF HAGARA
*29.IV.1917
†20.III.1964
Poznámka:

Jozef Hagara (29.4.1917 Nováky - 20.3.1964 Bratislava) účastník protifašistického odboja a SNP. V polovici septembra 1944 prešiel do B.Bystrice, kde pôsobil na Hlavnom štábe partizánskych oddielov. Bol veliteľom partizánskej brigády Vtáčnik. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Za pobedu nad Germanijej, francúzsky vojenský rad Za zásluhy v boji.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Bratislava 1987.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Mach

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 38, hrob č. 86
Nápis:
ALEXANDER MACH
1902 - 1980
Poznámka:

Alexander Mach (11.10.1902 Palárikovo - 15.10.1980 Bratislava) bol ľudácky politik a novinár. V rokoch 1939-44 bol veliteľom Hlinkovej gardy, 1940-45 ministrom vnútra vojnovej Slovenskej republiky. Bol spoluzodpovedný za perzekúciu slovenských židov a protifašistického hnutia. Po vojne bol odsúdený na 30 rokov väzenia (odsedel si 23 rokov). 9.5.1968 bol amnestovaný prezidentom Svobodom.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Stopka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2017
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII B, hrob č. 133
Nápis:
TRAGICKY ZAHYNUL
PILOT PORUČÍK
PAVEL STOPKA
2.IX.1944 - 30.XI.1967

ODPOČÍVAJ V POKOJI
Poznámka:

Por. Pavel Stopka (2.9.1944 Nitra - 30.11.1967 Hředle) v rokoch 1962-65 absolvoval vojenské učilište v Košiciach, potom slúžil v Piešťanoch. Zahynul 30.11.1967 neďaleko Krušovíc na lietadle MIG-17 PF ako príslušník 11. stíhacieho leteckého pluku Žatec.
(zdroj: http://www.pomnikyletcu.cz/clanky/pomniky-letcu/ceska-republika/ceskoslovenske-letectvo/ceskoslovenske-letectvo-1945---1992/pomniky-leteckych-katastrof/30_11_1967---por_stopka-pavol.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'18.2'' E17°4'8.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás