Hrob Ladislav Pospíšil

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.10.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XV
Nápis:
RODINA
POSPÍŠILOVA

LADISLAV
*23.IV.1916 †28.VI.2002
pplk. LETECTVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Matovič

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 13.11.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXVII
Nápis:
PLK. ING. MILAN MATOVIČ
2.11.1927 – 10.4.2015

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'23.1'' E17°4'8.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alojz Ballay

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 13.11.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor IX, hrob č. 415
Nápis:
ALOJZ BALLAY
*25.2.1905 + 23.2.1982
Poznámka:

Alojz Ballay (25.2.1905 Považská Bystrica – 23.2.1982 Bratislava) bol vojak, dôstojník čs. armády, neskôr vysoký dôstojník generálneho štábu a príslušník slovenskej brannej moci, vysokoškolský vojenský pedagóg, veliteľ Vzdušných zbraní slovenskej brannej moci. Študoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach, odbor delostrelectvo a na Vysokej škole vojenskej v Prahe. Po vzniku Slovenského štátu bol dôstojníkom generálneho štábu. Zúčastnil sa ťaženia slovenskej armády proti Poľsku v septembri 1939 ako náčelník 4. Oddelenia veliteľstva slovenskej poľnej armády „Bernolák“. V júni 1941 po napadnutí ZSSR Nemeckom sa do vojny zapojila aj Slovenská republika, pplk. gšt. A. Ballay bol náčelníkom štábu 1. divízie. Zúčastnil sa bojov na Ukrajine až do augusta 1941. Po reorganizácii poľného zboru na Rýchlu divíziu a Zaisťovaciu divíziu v septembri 1941 bol opäť odoslaný do poľa ako náčelník štábu RD. Na fronte zotrval do marca 1942. Od júla 1942 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu veliteľstva Vzdušných zbraní, ktorého veliteľom bol plk. gšt. Š. Jurech. Po odchode Š. Jurecha na front k RD zastupoval veliteľa VZ a 1.1.1944 bol menovaný za jeho veliteľa. Od 1.9.1944 bol vojenským atašé v Berlíne. Do SNP sa nezapojil, v tom čase bol v Berlíne. Ako nespoľahlivý dôstojník bol zaistený nemeckou bezpečnostnou políciou. Bol väznený v rôznych nemeckých väzniciach až do konca apríla 1945. Po návrate do ČSR bol prijatý do čs. armády, z ktorej bol prepustený do výslužby 1.9.1949 a pracoval ako robotník.
Vyznamenania: nem. Železný kríž II. A I. triedy, Pam. medaila za obranu Slovenska so štítkom „Javorina“, slov. vyznamenanie „Za hrdinstvo“ III. a II. stupňa, „Za zásluhy“, Pam. odznak Rýchlej divízie, chorv. Rad koruny kráľa Zvonimíra I. stupňa s mečmi, rum. Rad Rumunskej koruny III. triedy s mečmi, slov. Vojenský víťazný kríž III. triedy
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'23.5'' E17°4'0.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Hlaváč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XIV, hrob č. 448
Nápis:
pplk. Ing. VLADIMÍR HLAVÁČ
*14.II.1914 †19.IX.1985

DOBRÝ BOJ SOM DOBOJOVAL,
BEH DOKONAL, VIERU ZACHOVAL.
4.TIM. 4.7.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'23.3'' E17°4'1.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Holík

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XXXII/C, hrob č. 56
Nápis:
JÁN HOLÍK
*25.4.1923 †21.8.1968
Poznámka:

Kapitán Čs. plavby dunajskej zahynul po zásahu do hlavy vojakom okupačných vojsk Varšavskej zmluvy na Šafárikovom námestí v Bratislave. Jeho meno je uvedené na pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'18.3'' E17°4'8.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Tullis

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor VII, hrob č. 127
Nápis:
Ladislav Tullis
1924 - 1944
Poznámka:

obeť bombardovania závodu Apollo americkým letectvom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Šimko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I. hrob č. 335
Nápis:
plk. MUDr.
PETER ŠIMKO
9.IV.1903 - 9.XI.1963

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'26.9'' E17°4'1.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Nosák

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XVI, hrob č. 112
Nápis:
NEŠŤASTNE ZOMREL CHTIAC, ABY INÍ ŠŤASTNÍ BOLI
LADISLAV NOSÁK
*16.X.1916 †18.XII.1950
Poznámka:

Ladislav Nosák (16.10.1916 Kamenná Poruba – 18.12.1950 Bratislava) bol organizátor ilegálneho protifašistického odboja, od mája 1944 príslušník Žingorovej partizánskej skupiny. Spoluzakladateľ a náčelník štábu 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Pri prechode SNP do hôr organizoval rozptýlených partizánov, od decembra spolupracoval s partizánskou brigádou Boženko, v januári 1945 sa vrátil k materskej brigáde. Od 22.2.1945 veliteľ partizánskeho oddielu Fatranský Kriváň, ktorý pôsobil v priestore Vrútky-Turany-Kraľovany, 1.4.1945 sa spolu s jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR zúčastnil na oslobodení Turian. V roku 1950 v procese s V. Žingorom obvinený z prípravy reštaurácie kapitalizmu, odsúdený na trest smrti a popravený. Rehabilitovaný v roku 1969. Vyznamenania: Rad SNP 1. tr., Čs. Vojnový kríž 1939.
Zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Samuel Bibza

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.12.2015
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 475
Nápis:
SAMUEL BIBZA
*23.XI.1912
†18.XII.1950
Poznámka:

Samuel Bibza (23.11.1912 Malý Čepčín – 18.12.1950 Bratislava) bol v procese s Viliamom Žingorom za vlastizradu a vyzvedačstvo odsúdený na smrť a popravený. Spolu s ním boli popravení aj Viliam Žingor a Ladislav Nosák.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'26.3'' E17°4'1.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Hagara

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor XII-397
Nápis:
FRANTIŠEK HAGARA
NOSITEĽ RADU REPUBLIKY
20.11.1914 – 10.5.1983
Poznámka:

František Hagara (20.11.1914 Nováky – 10.5.1983 Bratislava) bol komunistický politik, nositeľ Radu práce. V apríli 1943 prešiel ako člen KSS do ilegality, zakladateľ a veliteľ partizánskej skupiny na Vtáčniku zloženej z členov a funkcionárov KSS, ktorým hrozilo zatknutie a zo zbehov zo slovenskej armády. Na jar 1944 sa jeho skupina rozrástla na partizánsky oddiel Vtáčnik. Počas SNP sa na báze oddielu sformovala Hornonitrianska partizánska brigáda, ktorej bol veliteľom. Zúčastnil sa zneškodnení hornonitrianskych nacistov a na obranných bojoch na hornom Ponitrí, s oddielom a brigádou bojoval aj po dočasnom ústupe povstaleckých síl až do začiatku apríla 1945, keď sa spojili s Červenou armádou.
Roku 1947 vyznamenaný Radom SNP I. tr., Za pobedu nad Germanijej, 1948 Rad bieleho leva Za víťazstvo, 1949 Čs. Vojnový kríž 1939, 1964 Rad červenej hviezdy, 1969 Rad veľkej vlasteneckej vojny I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás