Hrob Antonín Hřebík

Autor: Wenda Wolf, 17.12.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské Hřbitovy, část 005 Odd. 10 hrob 46
Nápis:
ANTONÍN HŘEBÍK
PODPORUČÍK V.V.
*11.11.1898 +21.2.1957
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Škrábal

Autor: archiv Jiřiny Fojtů, 01.11.1111
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, hrob č. 238
Nápis:
JAN ŠKRÁBAL
*25.6.1885 +26.2.1925
Poznámka:

Ruský legionář, Volyňský Čech, narozen v Českém Borotíně. V letech 1906-1914 studoval teologii a filozofii v Dorpatu. Téhož roku se po vypuknutí 1. sv. války přihlásil jsko jeden z prvních v Boratíně do České družiny. V květnu 1915 byl vyznamenán za chrabrost Křížem sv. Jiří IV. st. Zúčastnil se bitvy u Zborova, byl několikrát povýšen až do hodnosti kapitána a stal se nejprve pobočníkem velitele I. pluku a od r. 1914 pak IV. pluku. Roku 1919 se poté co absolvoval tzv. sibiřskou anabázi nalodil spolu s dalšími čs. legionáři na loď Grav of Monte a vydal se na cestu do nově vzniklého Československa. Je autorem řady dobových fotografií z prostředí čs. legií v Rusku, pro své znalosti z oboru fotografie byl v r. 1920 přidělen na MNO do Památníku odboje jako referent fotoústředí čs. legií v Praze.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiřina Fojtů
Příprava dat: Vladimír Štrupl