Pomník Julius Fučík

Autor: Vladimír Štrupl, 21.04.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
JULIUS FUČÍK
Poznámka:

Narozen 23.2.1903 v Praze. Český novinář, politik, překladatel, literární a divadelní kritik. Na počátku nacistické okupace Československa psal literární studie a eseje. V letech 1941-1942 byl členem II. ilegálního ÚV KSČ, byl rovněž jedním z organizátorů Národního revolučního výboru inteligence. 24. dubna jej zatklo gestapo, poté byl, na základě rozhodnutí nacistického soudu, ve věznici Berlín-Plötzensee dne 8.9.1943 popraven.
(zdroj databáze http://baila.net/autor/73426944/julius-fucik )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska vojákům c.k. střeleckého pluku č. 8

Autor: Václav Červený, 04.11.2015
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové války, součástí Památníku hrobu v dáli
Nápis:
Na památku vojákům
c.k. střeleckého pluku č. 8 Praha
(dříve zeměbraneckého)
padlým v bojích velké války 1914-1918
a na Slovensku 1919.

Zur Erinnerung an die Soldaten des
k.k. Schützen regiments Nr. 8 Prag
(vormals Landwehr)
die im Großen Krieg 1914 -1918 und in der Slowakei 1919
in Gefecht ihr Leben ließsen

To the memory of the soldiers of the
Imperial – Royal Rifle Regiment No8 of Prague
(formerly k.k. Landwehr regiment)
fallen in the battles of the Great War of 1914 -1918 and in
Slovakia in 1919
Poznámka:

deska odhalena 4.11.2015 s přispěním spolku Osmáci


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Václav Červený

Hrob Radola Gajda

Autor: Martin Václavík, 16.03.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, 2. obecní hřbitov, hrob 2ob-18-379
Nápis:
RADOLA GAJDA
1892 – 1948
Poznámka:

český voják, jeden z hlavních velitelů československých legií v Rusku, (krom toho nějakou dobu bojoval na straně ruských bělogvardějců, 1918–1919 zastával významný post v armádě admirála Kolčaka); meziválečný československý politik

více https://cs.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'55.09'' E14°28'32.7''
Pomník přidal: Martin Václavík

Hrob Bedřich Kůla

Autor: Petr Švec, 21.09.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, II. obecní hřbitov, oddělení 24, hrob 78
Nápis:
NÁŠ DRAHÝ SYN
BEDŘICH KŮLA
PODSTRÁŽMISTR,
ČLEN SBORU HOŘOVICKÉHO ČSL. ČETNICTVA
PADL HRDINNOU SMRTÍ 9. KVĚTNA 1945,
PŘI OBRANĚ STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ,
VE STÁŘÍ 21. LET.
Poznámka:

Bedřich Kůla uveden i zde http://www.vets.cz/vpm/2858-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#2858-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky
a zde http://www.vets.cz/vpm/2647-pametni-deska-bedrich-kula/#2647-pametni-deska-bedrich-kula


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Fritz

Autor: Wenda Wolf, 17.12.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské Hřbitovy, část 002 Odd. 2 hrob 75
Nápis:
JAN FRITZ
pražský měšťan, podvelitel a čestný setník
C.k. priv. měst. sboru granátníků,
majitel zlat. záslužného kříže s korunou, rytíř papež.
řádu Sv. Řehoře, majitel stříb. válečného z roku 1866.
*18 20./6. 19 +18 2./10. 97.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Stanislav Auský

Autor: Vladimír Štrupl, 21.04.2018
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, poblíž pravoslavné kaple
Nápis:
plk. STANISLAV AUSKÝ
AUTOR POMNÍKU A KNIH O ODBOJI
*24.11.1922 +22.11.2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf Vladimír Živný

Autor: Martin Václavík, 16.03.2017
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy, 2. obecní hřbitov, hrob 2ob-18-367
Nápis:
Zde je uložena prsť ze společné mohyly
na poli bitvy u Zborova
kde 2.7.1917 padl náš syn
starodružník

KPT. VLADIMÍR ŽIVNÝ
Poznámka:

kapitán Vladimír Živný (v seznamu legionářů uveden jako Vladislav)
13.1.1866 Odesa - 2.7.1917 Zborov


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'54.95'' E14°28'32.66''
Pomník přidal: Martin Václavík