Pomník Obětem 1. a 2. světové války

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov
Nápis:
HĽA ZVONIA ZVONY
ZVONY ZVONIA HĽA
ZVONÍ JABLOŇ A NA
OKNÁ NÁM KLOPE
VEĎ SA TO ŠŤASTIE DOMOV
PONÁHĽA S HOLUBICOU
JE DEŇ JE PO POTOPE
V. MIHÁLIK

NA PAMIATKU PADLÝM
V I. A II. SVETOVEJ VOJNE
A V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem komunismu

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov, na zdi
Nápis:
ONDREJ BREJKA
26.12.1957 7.7.1980
MILAN DLUBAČ
20.8.1958 7.7.1980

Deska napravo:
V období neslobody a komunistickej totality prišlo
o život na československých hraniciach vyše 400 ľudí:

170 zastrelených - identifikovaných
14 zastrelených - neidentifikovaných
91 usmrtených elektrickým prúdom
5 usmrtených nástražnými mínami
16 utopených
16 spáchalo samovraždu
90 usmrtených pri autonehodách, na ktorých bola
zúčastnená Čs. pohraničná stráž
2 usmrtení príslušníci príslušníci nemeckej GP
4 piloti zostrelení protivzdušnou obranou:
1 poľský, 1 nemecký, 2 rakúski

Pri úteku za slobodou boli 7.VII.1980 usmrtení
Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Ich telesné pozostatky
boli po 24 rokoch prevezené z Rakúska na Slovensko.

Okoloidúci, zastav sa na chvíľu na tomto mieste
v tichej modlitbe na pamiatku terajším i budúcim!

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK
NA SLOVENSKU
RODINA BREJKOVA
RODINA BOHYNSKA
OBČANIA MESTA KEŽMAROK
SVETOVÉ ZDRUŽENIE
BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH
POLITICKÝCH VÄZŇOV

Deska na zemi:
ONDREJ BREJKA
MILAN DLUBAČ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Raimund Drasenovich

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov
Nápis:
Feldmarschalleutnant
RAIMUND
DRASENOVICH
v. POSERTVE
geb. 10. Oktober 1841
gest. 23. Juni 1927.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Carl Flittner

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov
Nápis:
CARL FLITTNER,
kais: königl:
Huszaren-Oberlieutenant.
Geboren am 22. februar 1794.
Gestorben 4. februar 1856.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Viktor Heliks

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, historický hřbitov
Nápis:
TU SPOČÍVA
NÁŠ DRAHÝ SYN
VIKTOR
HELIKS
*1921 +1945
PADL ZA VLAST
SPOČÍVAJ V POKOJI!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Ján Hovaňak

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2011
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, historický hřbitov, v části, kde jsou i další hroby padlých
Nápis:
TU ODPOČÍVA
HOVAŇÁK
JÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Vojtech Kusnir

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, historický hřbitov
Nápis:
ČAT. VOJTECH
KUŠNIR
*5.X.1921
+12.IV.194
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Čižmar Ivan Michajlovič

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov
Nápis:
ЧИЖМАРЬ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Leopold Randus

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov
Nápis:
LEOPOLD RANDUS
* 11.I.1933 V ZUBŘI NA MORAVĚ
+ 6.XI.1972
Poznámka:

foto důstojníka ČSLA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Vacek

 • + o skupině VPM (SK, Kežmarok, hřbitov)
  • Kežmarok, ul. Toporcerova, hřbitov
   49°08'08.00 N 20°25'34.00"E (souřadnice okraje hrobového pole vojenských hrobů obětí 2. světové války)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 20.09.2008
Umístění: Kežmarok, Toporcerova, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VACEK pplk. v.v.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi