Hrochoť

Pod kostolom

Pomník Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.01.2022
Umístění: Hrochoť, Pod kostolom, stred obce, asi 25 m od budovy Základnej školy Hrochoť za cestou smerom na sever
Nápis:
1944 – 1945

V BOJOCH PROTI FAŠIZMU V SNP
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
ZA NAŠU SLOBODU NASLEDOVNÍ
PARTIZÁNI, POVSTALECKÍ
VOJACI A OBČANIA
OBCE HROCHOŤ:
ŠTEFAN KUČERA, GREGOR KRAHULEC, PAVEL SKUČKA, KAROL MATIS, PETER REGUĽA, VENDELÍN MUCHA, ARPÁD KLEBIN, ŠTEFAN ROLKO, JÁN MAZÚR, MARTIN HRAŠKO, PAVEL FERGANC, PAVEL ONDREJKA, ONDREJ HOLÍK, JURAJ KRČUĽA, JURAJ BLAŠKO, JOZEF BERKY, ZUZANA BIELA, PAVEL BIELY, MARTIN OSTROLUCKÝ, JURAJ POVAŽANEC, JÁN BLAŠKO, JURAJ OSTROLUCKÝ
ČESŤ ICH PAMIATKE!
Poznámka:

Roky 1944 – 1945 sú uvedené po obvode gule na vrchole pomníka.

Štefan Kučera, partizán, padol v boji 7.11.1944,
Karol Matis, partizán, padol v boji 7.11.1944,
Peter Reguľa, partizán, padol v boji 7.11.1944,
Pavel Ondrejka, umučený ako zajatec,
Ondrej Holík, umučený ako zajatec,
Juraj Krčula, umučený ako zajatec,
Juraj Blaško, zahynul ako zajatec v Nemecku pri bombardovaní,
Zuzana Biela, usmrtená črepinou od míny koncom októbra 1944,
Pavel Biely, usmrtený črepinou od míny koncom októbra 1944,
Martin Ostrolucký, usmrtený výbuchom míny po vojne,
Juraj Považanec, usmrtený výbuchom míny po vojne,
Ján Blaško, usmrtený výbuchom míny po vojne,
Juraj Ostrolucký, padol v boji pri Jánovej Lehote.

Pomník bol postavený v roku 1959. Na pomníku je medzi menami prázdny obdĺžnik, z ktorého bolo ako padlého odstránené meno Jána Svetlíka. Ján Svetlík sa po boji partizánov s Nemcami 7. novembra 1944 ranený zachránil a medzi padlými v matrike obce Hrochoť bol zapísaný na základe nájdených vypadnutých osobných dokladov počas boja pri inom mŕtvom partizánovi.
(zdroj: https://www.hrochot.sk/o-obci/historia-obce/protifasisticky-odboj-a-vznik-snp/
a https://www.hrochot.sk/data/kronika/II/index.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50865900001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.