Čerín

Hrob neznámeho vojaka Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 15.01.2022
Umístění: Čerín, cintorín na severnom okraji obce, pravá horná časť cintorína
Nápis:
Neznámy rumunský vojak
padol v boji pri oslobodzovaní
obce 21. marca 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50851900001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.