Šíd

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Šíd, parčík uprostred obce
Nápis:
ВЕЧНАЯ СЛАВА
СОВЕТСКИМ ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЮ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧСР

VEČNÁ SLÁVA
SOVIETSKYM HRDINOM
PADLÝM V BOJI
ZA OSLOBODENIE ČSR

ÖRÖK DICSŐSÉG
A CSEHSLOVÁK
KÖZTÁRSASÁG
FELSZABADITÁSÁÉRT
ELESETT
SZOVJET HŐSÖKNEK
28.12.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51187100001
Pomník přidal: Ladislav Barabás