Polní Voděrady

Hrob František Laiksner

Autor: Marek Skýpala, 06.01.2022
Umístění: Polní Voděrady, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK LAIKSNER * 1886 + 1960
Poznámka:

František Laiksner se narodil v sousedních Libodřicích dne 20.2.1886. Po obecné škole pracoval jako truhlář. Zajat byl dne 7.8.1916 jako vojín c.k. 2. praporu polních myslivců na Mt. Sabatino. Po přihlášce do čs.vojska byl dne 28.4.1918 zařazen k 31. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 22.8.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'35.13'' E15°5'36.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Josef Radoň

Autor: Marek Skýpala, 06.01.2022
Umístění: Polní Voděrady, obecní hřbitov
Nápis:
Josef Radoň
+ 15/6 1918 v stáří 21 r.
Poznámka:

Josef Radoň se narodil dne 3.7.1897 ve Voděradech. Dne 15.6.1918 byl hlášen jako nezvěstný voják c.k. 76. pěšího pluku na italské frontě u Piavy. Tehdy probíhala Druhá bitva na Piavě.
(zdroj: databáze VÚA)
Žádost k prohlášení za mrtvého:
Josef Radoň, narozený dne 3. července 1897 ve Voděradech soudní okres Kouřim, polit. Kolín, tamže příslušný, pekař ve Voděradech, nastoupil válečnou službu dne 6. října 1915 k 36. pěš. pluku v Mladé Boleslavi, odtud odejel do Vídně a v lednu 1916 jako vojín 76. pěš. pl. zúčastnil se bojů na italském bojišti, kdež přeložen byl k pěš. pl. čís. 106, poslední zprávu z bojiště zaslal o sobě 11. června 1918 a od 15. června 1918, při přechodu přes řeku, Piavu se pohřešuje. Poněvadž dle toho za to míti dlužno, že nastane zákonná domněnka smrti ve smyslu § 24., č. 2 ob. z. obč., a čl. 1. zák. ze dne 30. června 1921, č. 252 Sb. z. a n.j zavádí se k žádosti jeho matky Boženy Radoňové ve Voděradech čp. 28, řízení za účelem prohlášeni pohřešovaného za mrtvého.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'35.12'' E15°5'36.64''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: A. Glaser