Šurice

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Šurice, oproti domu č. 146
Nápis:
Na pamiatku padlým v I. a II. svetovej vojne

Az I. és II. világháborúban hősi halált halt
honvédeinek emlékére allítatta Sőreg falu
önkormányzata a 2008 évben.

A jeltelen sírokban nyugodjanak békében.

Mottó: Hívta őket a haza s elmentek,
várták őket itthon, de már nem jöttek.

Odpočívajte v pokoji.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51189700001
Pomník přidal: Ladislav Barabás