Kochov

Pamětní deska Ladislav Doležal

Autor: Vladimír Šustáček, 28.10.2021
Umístění: Kochov, čp. 39, na konci slepé cesty v jižní části obce
Nápis:
PAMÁTCE LADISLAVA DOLEŽALA,
DĚLNÍKA, UMUČENÉHO VE VĚZNICI VE VRATISLAVI
DNE 13. 7. 1944, VE VĚKU 23 LET.
ČEST JEHO PAMÁTCE.
VĚNUJÍ OBČANÉ.
Poznámka:

Vladimír Doležal (na pamětní desce chybně jako Ladislav)
*25.11.1921   +13.7.1944
Pracoval jako dělník v Letovicích. Do odboje se zapojil v rámci skupiny, která se skrývala v lesích mezi obcemi Kochov, Kladoruby a Drválovice. V roce 1942 tato skupina vybudovala v lese poblíž Drválovic bunkr, v němž nalezli útočiště obyvatelé okolních obcí zběhlí z totálního nasazení i uprchlí sovětští zajatci.
Na podzim roku 1943 se do odboje na Boskovicku infiltrovali konfidenti gestapa. Skupina působící poblíž Drválovic byla vyzrazena a v říjnu 1943 až lednu 1944 byla většina jejích členů pozatýkána. Celkem bylo zatčeno 53 osob, 28 z nich bylo usmrceno. Vladimír Doležal byl spolu s několika dalšími členy skupiny popraven v červenci 1944 v polské Vratislavi.
(zdroje: – CEVH;
– informační tabule u pomníku partyzánů poblíž Drválovic;
– Pavlína Kubitová: Odbojová činnost na Boskovicku za druhé světové války, bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, 2017 – https://theses.cz/id/x8howj/)

Jméno Vladimíra Doležala se nachází také na pomníku obětem 2. světové války v Letovicích.

Fotografie Vladimíra Doležala z rodinného archivu byla laskavě zapůjčena k ofocení panem Blahou (Vladimír Doležal byl jeho prastrýc).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-13995
Souřadnice: N49°33'50.14'' E16°36'50.5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček