Čamovce

Pamätná tabuľa Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2021
Umístění: Čamovce, kostpl sv. Anjelov strážcov, vpravo od vchodu
Nápis:
AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETTEK EMLÉKÉRE

Nyugodjanak békében.
Odpočívajte v pokoji.

A FALU LAKOSSÁGA 1995. október 15

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás