Mojtín

Hrob Ladislav Škultéty-Gábriš

Autor: Ľubomír Streicher, 04.09.2021
Umístění: Mojtín 233, farská záhrada pred kostolom sv. Cyrila a Metoda
Nápis:
LADISLAV ŠKULTÉTY
GÁBRIŠ
27.6.1738 - 19.8.1831

V roku 1750 vstúpil Ladislav Škultéty-Gábriš do jedného u husárskych
Plukov a stal sa súčasťou habsburskej armády. Po 25 rokoch vojenskej
Služby mu bola udelená hodnosť vicekaprála, v roku 1778 získal hodnosť
Kaprála. Vrchol vojenskej kariéry dosiahol dňa 11. apríla 1790 povýšením
Do hodnosti strážmajstra a súčasne menovaním za zástavníka pluku.
Vyslúžil si najvyššie vyznamenania pre mužstvo habsburskej armády
Striebornú medailu za hrdinstvo a delový kríž.
V nepokojnom svete ozbrojených konfliktov pôsobil v uniforme
Cisárskeho vojaka 81 rokov, bojoval na frontoch 22 vojen a prežil
256 bitiek.

Životnú cestu „večného“ vojaka sprevádzala viera vo všemohúceho Boha
i hlboko zakorenená láska k rodisku a rodákom:

„... Zlatky, ktoré mi chcete darovať pošlite, prosím mojim milovaným rodákom
do pružinského Mojtína, nech za ne postavia kostol a školu, aby moji
Rodáci nemuseli chodiť do sveta negramotní, ako som musel ísť ja.“
Poznámka:

Takmer po dvoch storočiach previezli z Rumunska do rodnej obce Mojtín telesné pozostatky Ladislava Škultétyho-Gábriša, ktorý vstúpil do dejín ako večný vojak. V habsburskej armáde odslúžil ako husár neuveriteľných 81 rokov. V deň jeho 275. narodenín, ho pochovali do rodnej zeme.
Z rodnej obce odišiel Ladislav Škultéty-Gábriš pred viac ako 250 rokmi a dodnes ho tu považujú za svojho najslávnejšieho rodáka. Mnohí majú ako samozrejmú výbavu domácnosti román Cisársky večný vojak od Jána Martiša. „Ako 12-ročný sa dal zverbovať, odišiel niekde do Rakús a tam bojoval v cisárskom vojsku.
Večný vojak venoval Mojtínu svoje celoživotné úspory, ktoré počas 81-ročnej vojenskej kariéry zarobil. Jeho posledným želaním bolo, aby sa za ne postavil kostol a škola pre rodákov, aby nemuseli ísť do sveta takí negramotní, ako išiel on. Kostol stojí doteraz, škola je už zbúraná.
Za svojho života zažil Ladislav Škultéty-Gábriš štyroch cisárov, zúčastnil sa na 22 vojenských ťaženiach a 256 bitkách. Skončil ako zástavník husárskeho pluku. Vyslúžil si najvyššie vyznamenania, ktoré boli určené pre mužstvo habsburskej armády, striebornú medailu a delový kríž. Delový preto, lebo sa vraj odlieval z diel ukoristených nepriateľskej armáde.
Dožil sa 93 rokov a z toho 81 rokov bol husárom. Takáto dlhá služba vo vojsku je celosvetový unikát.
Kde bojoval večný vojak:
- narodil sa 27. júna 1738 v Mojtíne, v matrike ho zapísali pod polatinčeným menom Ladislaus Gabrizech
- po matkinej smrti v roku 1750 sa stal „synom pluku“ u husárov, kde slúžil jeho otec
- zúčastnil sa na sedemročnej vojne vrátane slávneho dobytia Berlína, od ktorého sa začalo používať slovné spojenie „husársky kúsok“; bojoval v napoleonských vojnách i poslednej vojne proti Turkom; trikrát bol vážne zranený
- podľa dobových záznamov ovládal slovenčinu, maďarčinu, nemčinu a latinčinu a čiastočne francúzštinu
- v roku 1825 si cisár František všimol staručkého, vtedy 87-ročného zástavníka, ktorý dôstojne držal štandardu pluku. Traduje sa, že veteránovi, ktorý vtedy odslúžil už 75 rokov, ponúkol dôstojnícku hodnosť a bohaté výslužné, on však požiadal, aby mohol zostať doživotným zástavníkom
- zomrel 19. augusta 1831 v plukovnom lazarete v obci Sannicolau Mic, ktorá je dnes súčasťou mesta Arad v Rumunsku, kde bol pochovaný; jeho telesné pozostatky 21. mája 2013 dopravili na Slovensko a 27. júna pochovali v Mojtíne
(zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/285242-v-mojtine-pochovali-vecneho-vojaka)

Socha zobrazujúca "Večného vojaka so zástavou na koni", bola vyhotovená podľa predlohy - obrazu vyhotovenom maliarom Klemensom, vytvoreného na základe rozkazu poľného maršala Jána Kempena, zo dňa 7. februára 1857:
Jeho Excellentia Pan Polní Maršál Jan Baron
Kempen z Fichtenštanu premnohých domácích i
zahraničných Rádov majitel, čestný Mešťan c.k.
Mjest Prešpurka, Debrecína, Pešti a t.d., Druhý
Majitel pluku Franz Ferdinand d´Este No32,
Predstata c.k. vrchnej Policie, vojanský Gubernátor
Vjedňe a hlavní Inšpektor Žandarmerie.

Obraz tento vyhotovit rozkázal dna 7. února 1857., ktorý predstavuje Ladislava Škultetyho zaslúžilého Zástavníka c.k. pluku Kinnmayer Husárov No 8., za jeho 81. ročnú vojanskú službu, v jeho rodisku Mojtíňe nove vystavit sa majúcej Škole
na večnú pamjatku obetoval.

Buď tím čím jsi s celou duši,
Dojdeš odmen jakých sluší!
Povoláním svojím tak Rodácí choďťe,
Svojím čo vzor, cuzím čo príklad ukážťe!
Cjel, síly ducha rozvinut,
Je, zámer Tvorcův vyplnit.
Klemens maljar.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'5.2'' E18°24'17.2''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher