Daňkovice

Hrob Alexej Alexanov

Autor: Jan Richtr, 06.06.2021
Umístění: Daňkovice, hřbitov u evangelického hřbitova
Nápis:
A HRDÝ BUĎ
ŽES VYTRVAL,
ŽES NEPOSKVRNIL ÚSTA ANI HRUĎ
FALEŠNOU ŘEČÍ

ALEXEJ ALEXANOV
Z ČITY

PADL 28.4.1945 - 26 ROKŮ STÁR.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6108-8928
Pomník přidal: Jan Richtr