Ostrá Lúka

Hrob vojakov 1. čs. armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 24.02.2021
Umístění: Ostrá Lúka, cintorín na východnom okraji obce, evanjelická časť, vľavo od vchodu a vpravo od stredového chodníka na konci cintorína
Nápis:
TU ODPOČÍVA

ĽUDOVÍT HUDEC
PADOL V POVSTANÍ VO VEKU 26 R.
A SPOLUBOJOVNÍCI

ČESŤ ICH PAMIATKE

Tu v Kristu Pánu odpočíva

JÁN
GREGOR
*19.II.1910 †7.X.1944

Neúprosná smrť nenechala
svojej drahej manželke a synka
posledné zbohom dal.

Odpočívaj v pokoji!
Poznámka:

Text na náhrobníku Jána Gregora je ťažko čitateľný. V spoločnom hrobe sú okrem Ľudovíta Hudeca a Jána Gregora, ktorí majú náhrobníky, pochovaní aj Daniel Borbuliak, Ondrej Gutter, Pavel Ďuriš a Sámel. Všetci padli 7. októbra 1944 počas SNP v bojoch v okolí Ostrej Lúky.
(zdroj: http://ives.minv.sk/uevh/hrob_detail.aspx?ID=16767 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Jozef Lauko

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 24.02.2021
Umístění: Ostrá Lúka, cintorín na východnom okraji obce, vľavo od vchodu za evanjelickou časťou a trávnatým porastom v spodnom rohu katolíckej časti cintorína, prístup je možný aj zo severnej strany z Barborskej cesty
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
JOZEF LAUKO
zo Sklených Teplíc
nar. 14. IX. 1918
zom. 10. X. 1944

Pokoj prachu jeho!
Poznámka:

Výpis z Ústrednej evidencie vojnových hrobov:
Jozef Lauko, rod. 14.9.1918, príslušník ozbrojených síl ČSR, dátum smrti 10.10.1944, 2. svetová vojna, reg. č. hrobu 51867100001, hrob na obecnom cintoríne, katolická časť, Ostrá Lúka.
(zdroj: http://ives.minv.sk/uevh/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.