Počúvadlo

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny - padlým partizánom

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.11.2019
Umístění: Počúvadlo, asi 2 km juhovýchodne od obce pri bývalom Počúvadlianskom mlyne na ohybe Klastavského potoka, 7. zastávka Náučného chodníka „Po stopách predkov“ - Počúvalský mlyn
Nápis:
PADLÍ HRDINOVIA PARTIZÁNSKEJ SKUPINY KPT. NÁLEPKU
ODDIELU „SITNO“
KTORÍ POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY DŇA 23. NOV. 1944
ZA VLASŤ

HR. VIERA VÁCLAVEKOVÁ
RUDOLF VALACH
ANTON DUBRAVSKY
IMRICH LEHOCKÝ
VILIAM GÁLUS
MÁRIA DEMIANČOKOVÁ
VILIAM CICKA
HELENA WICZOWICKÁ RUMUNSKEJ NÁR.
MARIAN LADZIANSKY

UPRAVIL OcÚ POČÚVADLO
TENTO PROJEKT FINANČNE
PODPORIL BBSK

SEPTEMBER 2005
Poznámka:

Partizánsky oddiel Sitno bol 6. oddielom partizánskej brigády kpt. Nálepku. Od 7. októbra 1944 pôsobil v tyle nepriateľa v Štiavnických vrchoch. Mal okolo 70 príslušníkov, z ktorých väčšina pochádzala z okolia Banskej Štiavnice. Časť partizánskeho oddielu Sitno sa 23. novembra zdržiavala v Počúvadlianskom mlyne v doline Klastavského potoka, kde ich ráno prepadla nemecká protipartizánska jednotka Edelweiss. V dobe prepadu bolo v mlyne 22 partizánov, z toho 4 ženy. Jediná z partizánok, ktorá sa zachránila, bola Edita Ernstová, krycím menom Katka. Ústup partizánov kryla dvojica guľometník Rudolf Valach s pomocníčkou Vierou Václavekovou. Obidvaja v boji padli. Osem partizánov bolo zajatých. Jeden z nich, Alexander Kuchta, krátko po zajatí utiekol. Zajatí partizáni boli postupne povraždení. Anton Dúbravský, Imrich Lehocký, Viliam Gálus a Mária Demiančoková boli nájdení na popravisku v Turčeku, Viliam Cicka zahynul v Banskej Belej, 16-ročná partizánka rumunskej národnosti, študentka z Bukurešti Helena Rysska, krycím menom Wierovická, ktorá bola pri prepade ťažko ranená, bola odvezená a zahynula 6. januára 1945 vo vápennej peci v Ráztockej doline pri Nemeckej. Na neznámom mieste popravili aj Mariana Ladzianskeho.
(zdroj: P. Vimmer, Partizáni Sečanského)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.