Hontianske Tesáre

Pamätná tabuľa Ukončenia 2. svetovej vojny, Oslobodenia obce a Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.10.2019
Umístění: Hontianske Tesáre, miestna časť Dvorníky, na bočnej stene kultúrneho domu č. 13, pri križovatke v strede obce
Nápis:
K pamiatke desiateho výročia
skončenia druhej svetovej vojny
9. V. 1955.

Dvorniky oslobodila spod fašizmu
slávna Sovietska armáda
31. XII. 1944.

V tejto vojne padli:

TALAJ JÁN 41 ročný
SPIŠIAK MILAN 19 "
PÁSTOR JURAJ 24 "
JÚDA JÁN 69 "
JANOVIC PAVEL 18 "

Česť tejto pamiatke.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Ladislav Exnár

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.10.2019
Umístění: Hontianske Tesáre, miestna časť Dvorníky, na čelnej stene kultúrneho domu č. 13, pri križovatke v strede obce
Nápis:
V tejto obci bol dňa 4 apríľa 1944 zaistený LADISLAV EXNÁR,
organizátor a veliteľ prvej partizánskej skupiny Sitno
v Banskobystrickom kraji, ktorého fašisti odvliekli do
koncentračného tábora v Mauthausene, kde niekoľko dní
pred ukončením II. svetovej vojny zahynul.

Česť jeho pamiatke!

Venujú vďační občania obce Dvorniky pri príležitosti 15. výročia SNP.
Poznámka:

Ladislav Exnár bol slovenský komunistický funkcionár českého pôvodu. Pôsobil v okrese Banská Štiavnica. Od septembra 1941 žil v ilegalite. V septembri 1942 zorganizoval v Štiavnických vrchoch malú partizánsku skupinu Sitno, ktorá sa v roku 1944 zmenila na samostatný oddiel. Po zadržaní v súkromnom dome v Dvorníkoch v apríli 1944 bol v novembri 1944 odsúdený na osem rokov väzenia. 19. februára 1945 bol odtransportovaný z Bratislavy do koncentračného tábora v Mauthausene, kde 20. marca 1945 zomrel.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org › wiki › Ladislav_Exnár )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.