>> Polsko >> Cieszyn

Cieszyn

Hażlaska

Pamětní deska skautům

Autor: Jiří Padevět, 22.09.2019
Umístění: Cieszyn, Hażlaska, starý židovský hřbitov, zeď synagogy
Nápis:
CZLONKOWIE SKAUTOWEJ DRUŽYNY, KTÓRZY ZGINELI Z RAK GESTAPO W CIESZYNIE
V TĚŠÍNĚ BYLI ZAVRAŽDĚNI GESTAPEM ČLENOVÉ OSTRAVSKÉ SKAUTSKÉ SKUPINY

24. 4. 1945
ODBOJ SLEZSKÝCH JUNÁKŮ"

BÍLEK VLADIMÍR, ČERMÁK VLADIMÍR, GARBULINSKÝ VLAD., GEBAUER JOSEF, HARABIŠ ČENĚK, KLEIN OTTO, KOZLOVSKÝ MIR., KMOŠŤÁK JOSEF, KRAUT ALFRED,
KRUPA JAROMÍR, NĚMEC QUIDO, NOVÁK ZDENĚK, PACH VLADIMÍR, PITKA VLADIMÍR, ROTTER MILAN, SCHINDLER JAN, ŠUGÁREK ALOIS, ZYZNAR BOHUMIL
WIERNIE SLUŽYLI OJCZYŽNIE
SLOUŽILI VĚRNĚ VLASTI
Poznámka:

Na starém i novém židovském hřbitově v dnešním polském Czieszyně popravovali úředníci gestapa vězně zřejmě již od podzimu 1944.
24. dubna bylo zastřeleno na starém židovském hřbitově příslušníky ostravského gestapa 18 mladých odbojářů z ilegálního Junáka. Rozkaz k této popravě vydal vedoucí úřadovny gestapa v Moravské Ostravě Wilhelm Lehmann. Skauti byli přivezeni s rukama spoutanýma za zády drátem. Jednalo se o vedoucího skupiny Vladimíra Čermáka a jeho spolupracovníky. Kromě Vladimíra Čermáka byli zavražděni Vladimír Bílek, Vladimír Garbulinský, Josef Gebauer, Čeněk Harabiš, Otto Klein, Miroslav Kozlovský, Josef Kmošťák, Alfréd Kraut, Jaromír Krupa, Quido Němec, Zdeněk Novák, Vladimír Pach, Vladimír Pitka, Milan Rotter, Jan Schindler, Alois Šugárek a Bohumil Zyznar.
Exekucí se aktivně účastnil příslušník těšínského gestapa Karl Eichler. Při exekucích byl rovněž přítomen zástupce velitele ostravského gestapa Karl Cordes.
Tři z odbojářů, jeden z nich se jmenoval Klein, zastřelil Wilhelm Kampf. Exekucí se rovněž nejspíše účastnil příslušník těšínského gestapa Josef Gradel a kriminální tajemník gestapa Emanuel Jasmuth. Odbojáři byli dopadeni na základě udání konfidentů ostravského gestapa Josefa Kohutka, Františka Šenkýře a Alžběty Brosigové.
Čeněk Hansl po válce vypověděl, že počátkem dubna dostal příkaz od Karla Cordese, aby připravil na druhý den ráno 8 vězňů s rukama svázanýma dozadu drátem, jejichž seznam obdržel. Uvedl, že mezi vězni byli Kmošťák a Čermák, další jména zapomněl. Po asi deseti dnech dostal příkaz připravit dalších 8 vězňů, v tomto případě si pamatoval jména Němec a Bílek. Dále uvedl, že popravy vykonávali příslušníci ostravského gestapa, kteří za každou exekuci obdrželi 5 cigaret a lahev likéru.
Zatčené dopravoval z Ostravy řidič gestapa Wilhelm Eilers a další řidič Puck. Úředníky gestapa na místo exekuce většinou vozil řidič Josef Filipek.

O vraždách na židovském hřbitově se veřejnost dozvěděla až v polovině června.
Ve dnech 13. - 16. června bylo v polském Cieszyně exhumováno celkem 23 hrobů s celkem 81 obětmi, zavražděnými gestapem v posledních měsících války. Mezi obětmi byli identifikováni i ostravští skauti, ruce měli svázané drátem za zády a byli střeleni do týla. 8 obětí byly ženy. Josef Pach identifikoval mezi exhumovanými těly svého syna Vladimíra Pacha.
(zdroj: PADEVĚT, J. Krvavé finále. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. ISBN 9788020024640)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, POL55388
Pomník přidal: Jiří Padevět
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kenotaf skauti

Autor: Jiří Padevět, 22.09.2019
Umístění: Cieszyn, Hażlaska, starý židovský hřbitov
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Ve dnech 13. - 16. června 1945 bylo v polském Cieszyně exhumováno celkem 23 hrobů s celkem 81 obětmi, zavražděnými gestapem v posledních měsících války. Mezi obětmi byli identifikováni i ostravští skauti, ruce měli svázané drátem za zády a byli střeleni do týla. 8 obětí byly ženy. Josef Pach identifikoval mezi exhumovanými těly svého syna Vladimíra Pacha.
(zdroj: PADEVĚT, J. Krvavé finále. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. ISBN 9788020024640)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, POL55395
Pomník přidal: Jiří Padevět