Běhařov

Pomník Josef Buršík

Autor: Jan Treml, 23.08.2019
Umístění: Běhařov, ve svahu pod zámeckou zdí Běhařovského zámku proti bývalé obecní škole, u silnice vedoucí na Úborsko
Nápis:
ZDE VYROSTL A PROŽIL
NEJKRÁSNĚJŠÍ DOBU ŽIVOTA
BRIG. GEN. JOSEF BURŠÍK,
KTERÝ BYL PRO SVOJI ČINNOST
V „OBRANĚ NÁRODA“ ZA OKUPA-
CE NACISTY 3 ROKY VĚZNĚN,
ODSOUZEN K SMRTI A V PROSIN-
CI 1942 V BERLÍNĚ POPRAVEN.
BYLO MU 49 LET.
Poznámka:

Josef Buršík, narozen 16.01.1894, Mrákov, okr.Domažlice. Kadet Rakousko-uherské armády, útvar v době zajetí 35.p.pl. Zajat 11.9.1915, Tarnopol, Kurovce u Tarup. Datum a místo přihlášení do legií 22.4.1916, Bobrov Voroněž. Datum zařazení do jiné (další) legie 21.6.1916. Hodnost v době zařazení praporčík. První i poslední útvar v legiích 7.stř.pl. Poslední hodnost v legiích nadporučík. Konec v legiích 1920 (ČSA).

Popraven 3.12. 1942, Berlín - Plőtzensee.
(zdroj: CEVH MO ČR, databáze VÚA Praha, www.legie100.com )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-38480
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 01.02.2020
Umístění: Běhařov, před kostelem sv. Prokopa
Nápis:
EJHLE PŘÁTELE!
JSEM NA PRAHU SMRTI.
PROSÍM VÁS,
KDYBYCH ZEMŘEL,
STŮJTE
ZA PRÁVO A SVOBODU
NAŠEHO NÁRODA!

POSTAVENO
PÉČÍ OBCE
BĚHAŘOVSKÉ
1910./7.21.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf