Zálužné

Pomník Obětem světových válek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 06.09.2019
Umístění: Zálužné, vpravo za mostem u hlavní cesty směrem od Starých Těchanovic, ve stráni mezi domy čp. 71 a 65.
Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM
VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8122-26818
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní desky Johann Migliarina

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 06.09.2019
Umístění: Zálužné, před obcí směrem od Starých Těchanovic, u odbočky na Nové Těchanovice
Nápis:
NA PAMĚŤ
STAVITELE MNOHA SLEZSKÝCH OKRESNÍCH SILNIC
JOHANNA MIGLIARINY,
KTERÝ PADL JAKO ŠTÁBNÍ ŠIKOVATEL 25. KVĚTNA 1915
POBLÍŽ TARNOBRZEGU VE VĚKU 36 LET
V HRDINNÉM BOJI ZA CÍSAŘE A VLAST.

OKRESNÍ SILNIČNÍ VÝBOR VÍTKOV

1915 – 2015
ke 100. výročí smrti
JOHANNA MIGLIARINY
STAVITELE TÉTO SILNICE

Věnují:
Občanské sdružení Zálužné
Smurfit Kappa Žimrovice
Břidlicový důl Lhotka
Poznámka:

Johann Migliarina po začátku první světové války musel narukovat do armády a bojoval na ruské frontě, kde dne 25. května roku 1915, padl v bitvě u Machowa v Haliči poblíž Tarnobrzegu, jako štábní strážmistr olomouckého domobraneckého pěšího pluku č. 13. Jeho ostatky byly později na náklady rodiny převezeny z haličského bojiště do Kateřinek k pohřbení. Na tamějším hřbitově jej pak do nově zbudované rodinné hrobky pochoval dne 5. srpna 1915 opavský c. k. polní kurát dr. František Hrachovský.
(zdroj: informační tabule u pamětní desky)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Stom republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 06.09.2019
Umístění: Zálužné, vlevo před mostem směrem od Starých Těchanovic, u odbočky k chatové osadě
Nápis:
STROM
REPUBLIKY
1918 – 2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká