Velíková

Dolní Konec

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 09.09.2019
Umístění: Velíková, Dolní Konec, křižovatka s ulicí U Lípy
Nápis:
Občané Velíkové – oběti 1. světové války
28.7.1914 – 11.11.1918
KUTRA JOSEF 1894-1915
PEKAŘ ALOIS 1896-1916
ŽÁČEK JAROMÍR 1892-1916
KNÁPEK FRANTIŠEK 1883-1916
JAVOŘÍK BOHUMÍR 1893-1917
HENZL FRANTIŠEK 1885-1917
DOLEŽAL FRANTIŠEK 1885-1916
JAVOŘÍK JOSEF 1887-1918
BEDNAŘÍK KAREL 1889-1919
BOŘUTA JAN 1878-1917
Za vlast zemřeli jste
v paměti národa budete žít navždy!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7213-55025
Pomník přidal: Ing. František Jedlička