Březová

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. František Jedlička, 09.09.2019
Umístění: Březová, před obecním úřadem u silnice
Nápis:
T. G. MASARYK.

SVÉMU OSVOBODIZELI
NÁRODNÍ JEDNOTA
V BŘEZOVÉ 1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 09.09.2019
Umístění: Březová, před obecním úřadem u silnice
Nápis:
PADLÝM SPOLUOBČANŮM
VE SVĚT. VÁLCE
1914 – 1918

VEČEŘA JAN 1915
SKÁCIL JOSEF 1914
JASENSKÝ KAREL 1915
MACIK JAN 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7211-940
Pomník přidal: Ing. František Jedlička